« Psal 20:3 Księga Psalmów 20:4 Psal 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:4) Daj ci podług sierca twego i wszytkę radę twoję stwirdzi.
2.PS.PUŁAWSKI(19:4) Daj ci podług sierca twego i wszystkę radę twoję stwierdzi.
3.WUJEK.1923(20:5) Niechaj ci da według serca twego: i wszelką radę twoję niech potwierdzi.
4.GDAŃSKA.1881(20:5) Niech ci da wszystko według serca twego, a wszelką radę twoję niech wypełni.
5.GDAŃSKA.2017Niech da ci wszystko, czego pragnie twoje serce, i każdy twój zamysł niech wypełni.
6.PS.BYCZ.1854(20:5) Niech-da tobie, według-żądzy-serca-twego; a,-wszelki zamiar-twój, niech-spełni-się.
7.GÖTZE.1937(20:5) Niech ci da, czego serce twe pragnie; niechaj spełni wszystkie twoje zamiary.
8.CYLKOW(20:5) Niech da ci wedle serca twojego, i wszystkie zamysły twoje niech spełni.
9.KRUSZYŃSKI(20:5) Niechaj ci da według serca twego, a wszelką twą radę niechaj wypełni!
10.ASZKENAZY (20:5) Nichaj Ci użyczy wedle Twego serca a spełni wszystką radę Twoją.
11.SZERUDA(20:5) Niech ci da, czego pragnie serce twoje, a wszelki plan twój niech spełni!
12.TYSIĄCL.WYD1(19:5) Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wszelki twój zamysł wypełni.
13.TYSIĄCL.WYD5(20:5) Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.
14.BRYTYJKA(20:5) Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł!
15.POZNAŃSKA(20:5) Niech ci użyczy, czego serce twoje pragnie, i niechaj spełni wszystkie twoje zamierzenia!
16.WARSZ.PRASKA(20:5) Niech da ci to, czego pragnie twe serce, i pozwoli wypełnić wszystkie twe zamiary.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:5) Niech ci da według twojego serca i niech spełni wszystkie twoje zamysły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:5) Niech da ci to, czego pragnie twe serce, I wszystkim twym planom poszczęści!
19.TOR.PRZ.Niech da ci wszystko według twojego serca, i wszelki twój zamysł niech wypełni.