« Psal 20:5 Księga Psalmów 20:6 Psal 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:6b) Ninie poznał jeśm, bo zbawiona uczynił Gospodzin pomazańca swego. (19:7) Wysłusza onego z nieba świętego swego; w mocach zbawienie prawice jego.
2.PS.PUŁAWSKI(19:6b) Ninie poznał jeśm, iż zbawił Gospodzin pomazańca swego. (19:7) Usłyszy ji z nieba świętego swego; w mocach zbawienie prawicy jego.
3.WUJEK.1923(20:7) Terazem poznał, iż Pan zbawił pomazańca swego: wysłucha go z nieba świętego swego: zbawienie w siłach prawice jego.
4.GDAŃSKA.1881(20:7) Teraześmy poznali, iż Pan wybawił pomazańca swego, a iż go wysłuchał z nieba swego świętego przez zbawienną moc prawicy swojej.
5.GDAŃSKA.2017Teraz wiem, że PAN wybawia swego pomazańca, wysłucha go ze swego świętego nieba zbawczą mocą swojej prawicy.
6.PS.BYCZ.1854(20:7) Teraz poznaję, że pomaga Pan pomazańcowi-swemu; On-wysłucha-go z-niebios Swiętości-swéj, przez-dzielną pomoc prawicy-swojéj.
7.GÖTZE.1937(20:7) Teraz poznałem, że Pan wybawia pomazańca Swego, i wysłuchuje go ze Swych świętych niebios przez zbawienną moc prawicy Swojej.
8.CYLKOW(20:7) Teraz wiem, że wspomoże Bóg pomazańca Swego, że go wysłucha z niebios Swoich świętych, przez potężne czyny zbawczéj prawicy Swojéj.
9.KRUSZYŃSKI(20:7) Teraz dowiedziałem się, że Bóg zbawił swego pomazańca; z nieba swego świętego wysłuchał go przez zbawienną moc prawicy swojej.
10.ASZKENAZY (20:7) Teraz wszak wiem, że wybawi Jehowa Swego Pomazańca, odpowie mu z niebios Swej świątobliwości wszechpotęgą Swej zbawczej prawicy.
11.SZERUDA(20:7) Teraz wiem, że Pan wspomoże pomazańca swego: Wysłucha go z nieba swego świętego przez potężną pomoc prawicy swojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(19:7) Już wiem, że Pan pomazańcowi swemu udzielił zwycięstwa, wysłuchał go ze świętego nieba swojego wspierając mocą zwycięskiej prawicy.
13.TYSIĄCL.WYD5(20:7) Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez moc zwycięską swojej prawicy.
14.BRYTYJKA(20:7) Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej.
15.POZNAŃSKA(20:7) Teraz wiem, że Jahwe użyczy zwycięstwa swemu pomazańcowi, że go wysłucha z nieba, świętej swej siedziby, wspierając mocą swej zbawczej prawicy.
16.WARSZ.PRASKA(20:7) A ja pewien jestem, że Pan wybawi pomazańca swego, wysłucha go z niebieskiego przybytku i wspomoże siłą swojej prawicy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:7) Teraz wiem, że Bóg wspomoże Swojego pomazańca, poprzez potężne czyny Swej prawicy i że ze Swoich świętych niebios go wysłucha.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:7) Teraz wiem, że PAN wybawi swego pomazańca, Wysłucha ze swojego świętego miejsca w niebie; Moc Jego prawicy przyniesie zwycięstwo!