« Psal 21:1 Księga Psalmów 21:2 Psal 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:2) Żądzą sierca jego dał jeś jemu a wolej jego warg nie zdradził jeś jego.
2.PS.PUŁAWSKI(20:2) Żądzą sierca jego dał jeś jemu a wolej jego warg nie odjąłeś jemu.
3.WUJEK.1923(21:3) Żądanie serca jego dałeś mu: a w woli ust jego nie omyliłeś go.
4.GDAŃSKA.1881(21:3) Dałeś mu żądość serca jego, a prośby ust jego nie odmówiłeś mu. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Spełniłeś pragnienie jego serca i prośbie jego ust nie odmówiłeś. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(21:3) Ty, według żądzy serca-jego, dałeś mu; nawet-prośbie warg-jego, nie odmówiłeś.
7.GÖTZE.1937(21:3) Spełniłeś życzenia serca jego, a pragnieniu ust jego nie odmówiłeś. Sela.
8.CYLKOW(21:3) Pragnienie serca jego dałeś mu, a życzeniu jego ust nie odmówiłeś. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(21:3) Dałeś pragnienie sercu jego a prośby ust jego nie odrzuciłeś. - SELAh.
10.ASZKENAZY (21:3) Rozkosz jego serca mu dałeś a nic odmówiłeś życzeniu ust jego. Selah.
11.SZERUDA(21:3) Spełniłeś życzenie serca jego, a prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(20:3) Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(21:3) Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. Sela.
14.BRYTYJKA(21:3) Spełniłeś pragnienie serca jegoI prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.
15.POZNAŃSKA(21:3) Wypełniłeś pragnienia jego serca i nie wzgardziłeś prośbą jego ust.
16.WARSZ.PRASKA(21:3) Spełniłeś bowiem pragnienie jego serca i nie odmówiłeś tego, o co prosiły jego usta. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:3) Dałeś mu pragnienie jego serca oraz nie odmówiłeś życzeniu jego ust. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:3) Uczyniłeś zadość pragnieniom jego serca, Nie pominąłeś jego prośby milczeniem. Sela.
19.TOR.PRZ.Spełniłeś pragnienie jego serca i prośbie jego ust nie odmówiłeś. Sela.