« Psal 21:5 Księga Psalmów 21:6 Psal 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:6) Bo dasz ji w błogosławienie na wieki wiekom, uwiesielisz ji w radości z twojim obliczym.
2.PS.PUŁAWSKI(20:6) Bo dasz ji w błogosławienie na wieki wiekom, uwiesielisz ji w radości z twoim obliczym.
3.WUJEK.1923(21:7) Albowiem dasz go na błogosławieństwo na wieki wieków: rozweselisz go w radości obliczem twojem.
4.GDAŃSKA.1881(21:7) Boś go wystawił na rozmaite błogosławieństwo aż na wieki; rozweseliłeś go weselem oblicza twego.
5.GDAŃSKA.2017Bo uczyniłeś go błogosławieństwem na wieki, rozradowałeś go swoim obliczem.
6.PS.BYCZ.1854(21:7) Albowiem, posadziłeś-go, w błogosławieństwach, na-wieki; Ty-rozweselasz-go, z-radością, przy obliczu-Twojém.
7.GÖTZE.1937(21:7) Uczyniłeś go błogosławieństwem na wieki, uradowałeś go radością przez oblicze Twoje.
8.CYLKOW(21:7) Albowiem czynisz go błogosławieństwem na zawsze, orzeźwiasz go radością oblicza Twojego.
9.KRUSZYŃSKI(21:7) Boś go obdarzył błogosławieństwy na wieki; rozweseliłeś go w radości oblicza Twego.
10.ASZKENAZY (21:7) A uczynisz go błogosławieństwy na zawsze, pozwolisz mu oglądać w rozkosznem weselu Twe oblicze.
11.SZERUDA(21:7) Bo sprawiasz, że jest błogosławieństwem na zawsze, udzielasz mu radości przed obliczem swoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(20:7) Boś go błogosławieństwem uczynił na wieki, radością go ucieszyłeś przed obliczem Twoim.
13.TYSIĄCL.WYD5(21:7) Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem.
14.BRYTYJKA(21:7) Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.
15.POZNAŃSKA(21:7) Zaprawdę, sprawiłeś, że stał się błogosławieństwem nigdy nieustającym, napełniasz go radością przed Twoim obliczem.
16.WARSZ.PRASKA(21:7) I uczyniłeś go błogosławionym na wieki, gdy patrzysz na niego, sprawiasz mu wielką radość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:7) Bowiem czynisz go błogosławieństwem na zawsze, orzeźwiasz go radością Twego oblicza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:7) Może on zawsze liczyć na Twe błogosławieństwo, Dzięki Twojej bliskości cieszy się pełnią szczęścia.
19.TOR.PRZ.Bo uczyniłeś go błogosławieństwem na zawsze, rozweseliłeś go radością swojego oblicza.