« Psal 21:8 Księga Psalmów 21:9 Psal 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:9) Położysz je jako ogienny piec w brzemię oblicza twego; Gospodzin w gniewie swojem zamąci je i pożrze je ogień.
2.PS.PUŁAWSKI(20:9) Położysz je jako ogienny piec czasu oblicza twego; Gospodzin w gniewie swoim zamąci je i pożrze je ogień.
3.WUJEK.1923(21:10) Położysz je jako piec ognisty czasu twarzy twojéj: Pan w gniewie swoim zatrwoży je, i pożre je ogień.
4.GDAŃSKA.1881(21:10) Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu twego; Pan w popędliwości swojej wytraci ich, a ogień ich pożre.
5.GDAŃSKA.2017Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi.
6.PS.BYCZ.1854(21:10) Ty-uczynisz-ich, jak-piec-rozpalony ogniem, w-czasie spojrzenia-Twego; Pan, w-gniéwie-swym, połknie-ich, i-pochłonie-ich ogniem.
7.GÖTZE.1937(21:10) Uczynisz ich jako piec ognisty czasu Twego zjawienia się; Pan wytraci ich w popędliwości Swojej, a ogień ich pożre.
8.CYLKOW(21:10) Uczynisz je jako piec ognisty w chwili uniesienia Twego, Bóg w gniewie Swoim je zniweczy i poźre je ogień.
9.KRUSZYŃSKI(21:10) Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu Twego; Bóg w gniewie swoim wytraci ich, a ogień ich pożre.
10.ASZKENAZY (21:10) Podasz je niby w piec ognisty, - czasu, który Twoim, o Jehowo, odpowie zamiarom - on gniewem swym ich pochłonie i pożre je ogień, -
11.SZERUDA(21:10) Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz; Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre.
12.TYSIĄCL.WYD1(20:10) Wrzuć ich jak w piec ognisty, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich pożre.
13.TYSIĄCL.WYD5(21:10) Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi!
14.BRYTYJKA(21:10) Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre.
15.POZNAŃSKA(21:10) Sprawisz, że staną się jako piec ognisty, gdy zwrócisz [ku nim] zagniewane oblicze. Jahwe zniszczy ich w swym gniewie i strawi ich ogień.
16.WARSZ.PRASKA(21:10) Będą jak piec rozpalony, kiedy się pojawisz. A Pan pochłonie ich w swoim gniewie, ogień do reszty ich strawi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:10) W chwili Twojego uniesienia uczynisz z nich jakby piec ognisty; WIEKUISTY zniszczy ich w Swoim gniewie; pożre ich ogień.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:10) Sprawisz, że spłoną jak w piecu w chwili Twego przyjścia. PAN ich w swym gniewie pochłonie, nie oszczędzi ogień.