« Psal 22:10 Księga Psalmów 22:11 Psal 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:10b) nie odchodzi ote mnie, (21:11) bo zamętek blizu jest a nie jest, jenże by pomogł.
2.PS.PUŁAWSKI(21:10b) nie odchodzi ode mnie, (21:11) bo zamętek blizu jest a nie jest, jenże by pomogł.
3.WUJEK.1923(22:12) Nie odstępuj odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest; bo niemasz, ktoby ratował.
4.GDAŃSKA.1881(22:12) Nie oddalajże się odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby ratował.
5.GDAŃSKA.2017Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł.
6.PS.BYCZ.1854(22:12) Nie oddalaj-się odemnie; bo udręczenié blizkiém; bo nie-ma pomocnika.
7.GÖTZE.1937(22:12) Nie bądź daleki ode mnie, ponieważ ucisk tak blisko, a niema wybawcy.
8.CYLKOW(22:12) Nie oddalaj się odemnie, bo niedola blizka, bo nie ma wybawcy.
9.KRUSZYŃSKI(22:12) Nie oddalaj się odemnie, bo utrapienie bliskie, a niemasz ktoby ratował!
10.ASZKENAZY(22:12) Nie oddalaj się tedy odemnie, gdyż zbliża się utrapienie a znikąd niemasz wybawcy.
11.SZERUDA(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, a nie ma nikogo, kto by pomógł!
12.TYSIĄCL.WYD1(21:12) Nie stój z dala ode mnie, bo jestem trapiony; bądź blisko: bo nie ma wspomożyciela.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:12) Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.
14.BRYTYJKA(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
15.POZNAŃSKA(22:12) Nie opuszczaj mnie, gdy ogarnia mnie trwoga, bo nie ma nikogo, kto by mi przybył z pomocą.
16.WARSZ.PRASKA(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, bo grozi mi ucisk, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:12) Ode mnie się nie oddalaj, gdyż niedola jest bliska, a nie ma pomocnika.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, Bo niedola blisko I nie mam do kogo zwrócić się o pomoc.
19.TOR.PRZ.2023Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie jest bliskie, ponieważ nie ma pomocnika.