« Psal 23:2 Księga Psalmów 23:3 Psal 23:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(22:2b) duszę moję obrocił. (22:3) Odwiodł mie po stdzach sprawiedlności prze imię swoje.
2.PS.PUŁAWSKI(22:2b) duszę moję obrocił. (22:3) Dowiodł mie na chodniki sprawiedlności prze imię swoje.
3.WUJEK.1923Duszę moję nawrócił: prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.
4.GDAŃSKA.1881Duszę moję posila: prowadzi mię ścieszkami sprawiedliwości dla imienia swego.
5.GDAŃSKA.2017Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię.
6.PS.BYCZ.1854On, ducha-mego pokrzepi; On-powiedzie-mię do-drożyn sprawiedliwości, dla Jmienia-swego.
7.GÖTZE.1937Duszę moją pokrzepia; prowadzi mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia Swego:
8.CYLKOWDuszę moję orzeźwia, wodzi mnie po ścieżkach cnoty, gwoli imieniu Swojemu.
9.KRUSZYŃSKIDuszę moją posila. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.
10.ASZKENAZY On kręgami mię wiedzie sprawiedliwości, czystej jak łza.
11.SZERUDADuszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami prawymi ze względu na imię swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(22:3) orzeźwia mą duszę. Po ścieżkach prostych mnie wiedzie przez wzgląd na swoje imię.
13.TYSIĄCL.WYD5przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.
14.BRYTYJKADuszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.
15.POZNAŃSKAi pokrzepia mnie. Wiedzie mnie prawymi drogami przez wzgląd na swe Imię.
16.WARSZ.PRASKAPokrzepia moją duszę i wiedzie prostą drogą, bo wierny jest Imieniu swojemu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.duszę moją orzeźwia. Dla Swojego Imienia prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOrzeźwia moją duszę, A ze względu na swoje imię Idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości.
19.TOR.PRZ.Odnawia moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię.