« Psal 25:11 Księga Psalmów 25:12 Psal 25:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:13) Ktory jest człowiek, jen sie boji Gospodna? Zakon ustawił jest jemu na drodze, jąż jest wybrał.
2.PS.PUŁAWSKI(24:13) Ktory jest człowiek, jen sie boji Boga? Zakon ustawił jest jemu na drodze, jąż wybrał.
3.WUJEK.1923Któryż jest człowiek, co się boi Pana? zakon ustawił mu na drodze, którą obrał.
4.GDAŃSKA.1881Jestże człowiek, co się boi Pana? Nauczy go drogi, którąby miał obrać.
5.GDAŃSKA.2017Który to człowiek, co się boi PANA? Nauczy go drogi, którą ma wybrać.
6.PS.BYCZ.1854Któryż to człowiek, bojący-się Pana? Onć-obezna-go z-drogą, wybrać-się-mającą.
7.GÖTZE.1937Któż więc jest mężem, co się Pana boi? Wskaże mu drogę, którą ma wybrać.
8.CYLKOWKto ów mąż, który się Boga boi; wskaże mu drogę, którą obrać winien.
9.KRUSZYŃSKIKtóż jest ten człowiek, co Pana się boi? Nauczy go drogi, którą obierze.
10.ASZKENAZY Ktokolwiek jest doprawdy bogobojnym, poucza go o drodze, którą ma on obrać,
11.SZERUDAKtóryż to człowiek, co się boi Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę.
12.TYSIĄCL.WYD1(24:12) {Mem} Któryż to mąż, co boi się Pana? Uczy go, jaką drogę ma wybrać.
13.TYSIĄCL.WYD5{Mem} Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.
14.BRYTYJKAKtóryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę.
15.POZNAŃSKAKtóryż to człowiek, co się Jahwe boi? On mu wskazuje, jaką ma obrać drogę;
16.WARSZ.PRASKA[Mem] A kimże jest człowiek, co boi się Boga? Takiemu pokazuje drogę, którą winien wybrać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kim jest ów mąż, który się boi BOGA? Pan wskaże mu drogę, którą powinien wybrać,
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni PANA? Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę.