« Psal 25:3 Księga Psalmów 25:4 Psal 25:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:4) Drogi twoje, Gospodnie, ukaży mnie i stdzam twojim naucz mie.
2.PS.PUŁAWSKI(24:4) Drogi twoje, Gospodnie, ukaży mnie i ścieżkam twym nauczy mie.
3.WUJEK.1923Drogi twoje okaż mi, Panie: a ścieżek twoich naucz mię.
4.GDAŃSKA.1881Panie! daj mi poznać drogi twe, ścieżek twoich naucz mię.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ścieżek.
6.PS.BYCZ.1854Z drogami-Twemi, Panie, obeznaj-mię; ścieszek Twoich,-naucz-mię.
7.GÖTZE.1937Panie, oznajmij mi drogi Twoje i naucz mię ścieżek Twoich!
8.CYLKOWDrogi Twoje, Boże, daj mi poznać, ścieżki Twoje wskaż mi.
9.KRUSZYŃSKIDrogi Twoje, Panie, ukaż mi; ścieżek Twoich naucz mnie.
10.ASZKENAZY Obwieść mi drogi Twe, o Jehowo, i poucz mię o ścieżkach Twych, -
11.SZERUDAPanie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(24:4) {Dalet} Pokaż mi, drogi Twoje, Panie, a naucz mnie ścieżek Twoich.
13.TYSIĄCL.WYD5{Dalet} Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!
14.BRYTYJKAPanie, wskaż mi drogi swoje, Ścieżek swoich naucz mnie!
15.POZNAŃSKAPozwól mi, Jahwe, poznać drogi Twoje, poucz mnie o Twoich ścieżkach.
16.WARSZ.PRASKA[Dalet] Pokaż mi, Panie, Twoje drogi, naucz mnie Twoich ścieżek.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Daj mi poznać Twoje drogi, WIEKUISTY, wskaż mi Twe ścieżki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDaj mi poznać Twe drogi, Naucz mnie Twoich ścieżek,