« Psal 26:11 Księga Psalmów 26:12 Psal 27:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(25:12) Noga wiem moja stała jest na prawem; w cerekwiach chwalić ciebie będę, Gospodnie. (25:13) Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu.
2.PS.PUŁAWSKI(25:12) Noga moja stała proście; w kościelech chwalić będę ciebie, Gospodnie.
3.WUJEK.1923Noga moja stała na drodze prostéj, w kościelech będę cię chwalił, Panie.
4.GDAŃSKA.1881Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.
5.GDAŃSKA.2017Moja noga stoi na równej drodze, będę błogosławił PANA w zgromadzeniach.
6.PS.BYCZ.1854Noga-moja stoi, na-równinie; w-zgrómadzeniach, będę-błogosławił Pana.
7.GÖTZE.1937Noga moja stoi na prawidłowej drodze; będę uwielbiał Pana w zgromadzeniach.
8.CYLKOWNoga moja stanęła na równi; w zgromadzeniach wysławiać będę Boga.
9.KRUSZYŃSKINoga moja stoi na równinie. W zgromadzeniach będę błogosławił Pana.
10.ASZKENAZY Noga ma stąpa po równości, błogosławić będę Jehowę w zespole chórów śpiewackich.
11.SZERUDANoga moja stoi na równej drodze, sławić będę Pana w zgromadzeniach.
12.TYSIĄCL.WYD1(25:12) Na drodze równej stoi moja stopa, na zgromadzeniach będę błogosławił Panu.
13.TYSIĄCL.WYD5Moja stopa stoi na równej drodze, na zgromadzeniach błogosławię Pana.
14.BRYTYJKANoga moja stoi na prostej drodze, Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.
15.POZNAŃSKAStopa moja spoczywa na równym gruncie. Na zgromadzeniach będę wysławiał Jahwe.
16.WARSZ.PRASKANogą stoję na mocnym gruncie, pragnę sławić Pana pośród zgromadzonych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moja noga stanęła na równi; w zgromadzeniach będę wysławiał BOGA.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMoim stopom zapewniłem równe miejsce, Będę sławił PANA podczas zgromadzenia.