« Psal 26:3 Księga Psalmów 26:4 Psal 26:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(25:4) Nie siedział jeśm s radą prozności i se zło noszącymi nie wnidę.
2.PS.PUŁAWSKI(25:4) Nie siedział jeśm z radą marności i ze złe czyniącymi nie wnidę.
3.WUJEK.1923Nie siedziałem ze zborem marności: a z czyniącymi bezprawia wchodzić nie będę.
4.GDAŃSKA.1881Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi a z obłudnikami nie kumałem się.
5.GDAŃSKA.2017Nie zasiadałem z ludźmi próżnymi i nie zadaję się z obłudnikami.
6.PS.BYCZ.1854Ja, nie przesiadywam z ludźmi fałszywymi, a,-z ukrywającymi złe zamiary; nie chadzam.
7.GÖTZE.1937Nie przesiaduję z ludźmi fałszywymi i nie obcuję z podstępnymi.
8.CYLKOWNie przesiaduję z ludźmi fałszu, z obłudnymi nie schodzę się.
9.KRUSZYŃSKINie zasiadałem z ludźmi próżnymi i z obłudnikami nie chodziłem.
10.ASZKENAZY Nie przysiadłem się ja do ludzi fałszu a nie będę schadzek czynił z tymi, co się ukrywają.
11.SZERUDANie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, i nie kumałem się z podstępnymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(25:4) Nie zasiadam z mężami nieprawymi ani z niegodziwymi się schodzę.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi ani z niegodziwymi się nie spotykam.
14.BRYTYJKANie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi.
15.POZNAŃSKANie zasiadam pośród ludzi kłamliwych i nie obcuję z obłudnikami.
16.WARSZ.PRASKANic wspólnego nie miałem z ludźmi fałszywymi i z niegodziwcami nic mnie nie łączyło.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przesiaduję z ludźmi fałszu i z obłudnymi się nie schodzę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mam związków z ludźmi fałszywymi, Z podstępnymi się nie zadaję,