« Psal 27:12 Księga Psalmów 27:13 Psal 27:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:19) Wierzę widzieć dobra boża w ziemi żywących.
2.PS.PUŁAWSKI(26:19) Wierzę uźrzeć dobra boża w ziemi żywących.
3.WUJEK.1923Wierzę, iż oglądam dobra Pańskie w ziemi żywiących.
4.GDAŃSKA.1881Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć Pańską w ziemi żyjących, źleby o mnie było.
5.GDAŃSKA.2017Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć PANA w ziemi żyjących.
6.PS.BYCZ.1854Biada mi! jeślibym-nie wierzył ujrzeniu-się w-dobroci Pana, w-krainie żyjących.
7.GÖTZE.1937Wierzę jednak niezłomnie, że oglądać będę dobroć Pańską w ziemi żyjących.
8.CYLKOWGdybym nie był pewnym ujrzeć dobroć Boga w krainie życia...
9.KRUSZYŃSKICzyż nie uwierzyłem, że mam oglądać dobroć Pańską w ziemi żyjących?
10.ASZKENAZY(27:13a) Jeślibym tedy ja sam wierzyć nie mógł w to, że danem mi będzie oglądać dobrotliwość Jehowy w krainie żywota,
11.SZERUDAWierzę, że jeszcze zaznam dobroci Pana w krainie żyjących.
12.TYSIĄCL.WYD1(26:13) Wierzę, iż dobra Pańskie będę oglądał w ziemi żyjących.
13.TYSIĄCL.WYD5Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską w ziemi żyjących.
14.BRYTYJKAJa jednak wierzę, że ujrzę dobroć PanaW krainie żyjących.
15.POZNAŃSKAWierzę niewzruszenie, że doświadczę dobroci Jahwe w krainie żyjących.
16.WARSZ.PRASKAA ja jestem pewien, że będę oglądał łaskawość Pana w krainie żyjących.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, gdybym nie był pewny, że w Krainie Życia zobaczę dobroć BOGA...
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jednak wierzę, że zobaczę Dobroć PANA w krainie żyjących.
19.TOR.PRZ.2023Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Jhwh w ziemi żyjących.