« Psal 27:2 Księga Psalmów 27:3 Psal 27:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:5) Acz ustawią przeciwo mnie grody, nie będzie sie bać sierce moje. (26:6) Acz wstanie przeciwo mnie boj, w ten ja będę pwać.
2.PS.PUŁAWSKI(26:5) Acz ustawią przeciw mnie grody, nie będzie sie bać sierce moje. (26:6) Acz wstaną przeciw mnie boje, w tem ja będę pwać.
3.WUJEK.1923Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje: choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tem ja nadzieję pokładać będę.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż choćby wojsko przeciwko mnie stanęło, nie ulęknie się serce moje; choćby powstała przeciwko mnie wojna, przecież ja w tym ufam.
5.GDAŃSKA.2017Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie; choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał.
6.PS.BYCZ.1854Chociażby obóz-rozłożyło, naprzeciw-mnie wojsko, nie bałoby-się sercé-mojé; czyliby powstała, przeciw-mnie, bitwa, w-téjże ja byłbym bezpieczen.
7.GÖTZE.1937Choćby rozłożyło się naprzeciw mnie wojsko, nie ulęknie się jednak serce moje; choćby przeciw mnie powstała wojna, to i wtedy będę pełen nadziei.
8.CYLKOWGdy otoczy mnie obóz, nie zatrwoży się serce moje; gdy powstanie przeciw mnie wojna, i wtedy będę bezpieczny.
9.KRUSZYŃSKIChoćby stanęło przeciw mnie wojsko, nie ulęknie się serce moje. Choćby powstała przeciw mnie wojna, w tem ja ufam.
10.ASZKENAZY Gdy przeciw mnie rozłoży się obóz, nie zna obawy serce moje, gdy nademną rozgorzeje bój, to wszak ja nie tracę otuchy.
11.SZERUDAChoćby wojska stanęły przeciwko mnie, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nie stracę otuchy.
12.TYSIĄCL.WYD1(26:3) Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, serce me bać się nie będzie; chociażby wojna przeciw mnie wybuchła, ja będę pełen ufności.
13.TYSIĄCL.WYD5Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.
14.BRYTYJKAChoćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
15.POZNAŃSKAChoćby wojsko rozłożyło się przeciw mnie obozem, serce moje się nie zatrwoży; choćby bitwa zawrzała przeciwko mnie, i wtedy nawet nie stracę otuchy.
16.WARSZ.PRASKANawet gdyby mnie oblegało wielkie wojsko, nie lękam się w moim sercu; choćby mi wojnę wypowiedziano, będę trwał w zaufaniu do Ciebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy otoczy mnie wojsko nie zatrwoży się moje serce; gdy powstanie przeciw mnie wojna i wtedy będę bezpieczny.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćby się rozłożyli wokół mnie obozem, Nie przestraszy się moje serce, Choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, Nawet wtedy będę Mu ufał.