« Psal 27:3 Księga Psalmów 27:4 Psal 27:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:7) Jednej prosił jeśm od Gospodna, tej będę dobywać, bych przebywał w domu bożem po wszytki dni żywota mego, (26:8) abych widzia❬ł❭ wolą bożą, bych nawiedził kościoł jego.
2.PS.PUŁAWSKI(26:7) Jednej prosiłeśm u Gospodna, tej będę dobywać, bych przebywał w domu bożem wszytki dni żywota mego, (26:8) abych widział wolą bożą, bych nawiedził kościoł jego.
3.WUJEK.1923O jednę prosiłem Pana, téj szukać będę: abych mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego: abych patrzył na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.
4.GDAŃSKA.1881O jednem rzecz prosił Pana, i tej szukać będę; abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego, a żebym oglądał wdzięczność Pańską, i dowiadywał się w kościele jego.
5.GDAŃSKA.2017O jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni.
6.PS.BYCZ.1854Jednéj rzeczy żądam od Pana, o-niąć prosić-będę, to jest: ażebym mieszkał w-domu Pana, po wszystkie dni życia-mojego, dla-przypatrywania-się z-przyjemnością służbie Pana, i-dla-rozważania-uważnie, w-Swiątyni-Jego.
7.GÖTZE.1937O jedno proszę Pana, do tego dążę: abym mógł mieszkać w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego, abym przypatrywał się łasce Pańskiej i zgłębiał Go w świątyni Jego.
8.CYLKOWO jedno proszę Boga, tego pragnę, bym zamieszkał w domu Bożym, przez wszystkie dni życia mojego, by napawać się urokiem Boga i odwiedzać przybytek Jego.
9.KRUSZYŃSKIO jedną rzecz prosiłem Pana i jej szukać będę: abym zamieszkał w Domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego; abym oglądał chwałę Pańską i pilnie odwiedzał świątynię Jego.
10.ASZKENAZY Jedną mam prośbę do Jehowy i to jest mem pragnieniem, abym mógł przebywać w domu Jehowy wszystkie dni mego żywota, spoglądając w rozkoszne piękno Jehowy i doglądając pałacu Jego, -
11.SZERUDAO jedno proszę Pana, tego pragnę: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni żywota mego, bym widział łaskawość Pana i napawał się urokiem świątyni Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(26:4) O jedno proszę Pana; tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał słodyczy Pana, oglądał Jego świątynię.
13.TYSIĄCL.WYD5O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.
14.BRYTYJKAO jedno prosiłem Pana, o to zabiegam:Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.
15.POZNAŃSKAO jedno proszę Jahwe i tego tylko pragnę gorąco: bym mógł przebywać w Domu Jahwe po wszystkie dni mojego życia, doświadczając łaskawości Jahwe i odwiedzając Jego Świątynię.
16.WARSZ.PRASKATylko o jedno proszę Pana, jednego pożądam prawdziwie: abym mógł mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mojego życia, ciesząc się łaskawością Pana i oglądaniem Jego przybytku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O jedno proszę WIEKUISTEGO, tego pragnę, abym zamieszkał w domu BOGA przez wszystkie dni mego życia; by napawać się urokiem BOGA i odwiedzać Jego Przybytek.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITO jedno prosiłem PANA, o to też zabiegam, By mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, Oglądać piękno PANA i w Jego świątyni czekać na odpowiedź.