« Psal 27:5 Księga Psalmów 27:6 Psal 27:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:10b) a ninie powyszył głowę moję nad nieprzyjacioły mojimi. (26:11) Obszedł jeśm i ofierował jeśm w przebytku jego, ofierę głośną piać będę i psalm mołwić będę Gospodnu.
2.PS.PUŁAWSKI(26:10b) a ninie powyszył głowę moję nad nieprzyjaciołmi mojimi. (26:11) Obszedł jeśm i obietował jeśm w kościele jego, obietę wołania piać będę i psalmy czyść będę Gospodnu.
3.WUJEK.1923A teraz wywyższył głowę moję nad nieprzyjacioły mymi: obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę krzykliwą: będę śpiewał i Psalmy grał Panu.
4.GDAŃSKA.1881A tak wywyższona będzie głowa moja nad nieprzyjaciołmi moimi, którzy są około mnie; i będę ofiarował w przybytku jego ofiary wykrzykania; będę śpiewał i chwały oddawał Panu.
5.GDAŃSKA.2017A teraz moja głowa będzie wzniesiona nad moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają; będę składał w jego przybytku ofiary radości, będę śpiewał i oddawał PANU chwałę.
6.PS.BYCZ.1854Więc-teraz wywyższy-się głowa-moja, nad nieprzyjaciołmi-mymi, na-około-mnie; zatém-poświęcę, w-namiocie-Jego, ofiary radosnego-krzyku; będę-śpiéwał i-grał-na-strunach Panu.
7.GÖTZE.1937A tak wywyższona będzie głowa moja nad wrogami mymi, którzy są wokoło mnie; i wtedy będę ofiarował w namiocie Jego ofiary pochwalne, będę śpiewał i wysławiał Pana psalmami.
8.CYLKOWA tak wywyższy głowę moję nad nieprzyjacioły moje dokoła, a zaofiaruję w Jego namiocie ofiary radości, zaśpiewam i zanucę Bogu.
9.KRUSZYŃSKII oto wywyższy głowę moją nad nieprzyjacioły moje, co mnie otaczają. A będę ofiarował w Przybytku Jego ofiary wykrzykania. Będę śpiewał i chwałę oddawał Panu.
10.ASZKENAZY A tak tedy wzbija się głowa ma ponad me wrogi dookoła, i w namiocie Jego będę sprawował głośne ofiary wzruszeń radosnych, będę śpiewał i nucił Jehowie.
11.SZERUDADlatego podnosi się głowa moja nad nieprzyciółmi moimi wokoło mnie; będę ofiarował w namiocie Jego ofiary przy odgłosie trąb, śpiewać i grać będę Panu.
12.TYSIĄCL.WYD1(26:6) I teraz głowę mą wznoszę nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. I złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram psalm Panu.
13.TYSIĄCL.WYD5Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.
14.BRYTYJKATeraz wznosi się głowa mojaNad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana.
15.POZNAŃSKAWznoszę więc swe czoło ponad mych wrogów, którzy otaczają mnie wokoło. Pełen radości złożę ofiarę w Jego Przybytku, przy wtórze cytry będę śpiewał na cześć Jahwe.
16.WARSZ.PRASKAMogę więc teraz podnieść głowę ponad wrogów, co mnie otaczają. W namiocie Jego ofiarę złożę, ofiarę radosną dla Pana ze śpiewem i graniem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak wywyższy moją głowę ponad mych nieprzyjaciół dookoła; a ja, w Jego namiocie złożę ofiary radości, zaśpiewam oraz zanucę WIEKUISTEMU.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podniosę głowę Ponad wrogów, którzy mnie otaczają. Wśród okrzyków radości w Jego namiocie złożę ofiary, Dla PANA będę grał i dla Niego śpiewał.