« Psal 28:1 Księga Psalmów 28:2 Psal 28:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:2) Wysłuszaj, Gospodnie, głos mojej prośby, gdy proszę ku tobie, gdy podnaszaję ręce moje ku kościołu świętemu twemu.
2.PS.PUŁAWSKI(27:2) Wysłuchaj, Gospodnie, głos prośby mojej, gdy ciebie proszę, gdy wzdzigaję ręce moje ku kościołowi świętemu twemu.
3.WUJEK.1923Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojéj, gdy się modlę tobie: gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu.
4.GDAŃSKA.1881Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.
5.GDAŃSKA.2017Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce ku twojemu miejscu najświętszemu.
6.PS.BYCZ.1854Słuchaj głosu błagań-mych, za-wołania-mego do-Ciebie, za-podnoszenia rąk-moich, do przybytku Świętości-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Usłysz głos błagania mojego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce moje do miejsca najświętszego świątyni Twojej.
8.CYLKOWSłuchaj głosu próśb moich, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce moje do przybytku Twego świętego.
9.KRUSZYŃSKIWysłuchaj głosu błagań moich, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce ku modlitewni świętej Twojej!
10.ASZKENAZYUsłuchaj głosu mych próśb błagalnych, gdy w boleści Cię wzywam, kiedy wznoszę me ręce ku przybytkowi Twej świętości.
11.SZERUDAWysłuchaj głośnego błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce swoje ku Najświętszemu Twej świątyni!
12.TYSIĄCL.WYD1(27:2) Usłysz głos błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twojego.
13.TYSIĄCL.WYD5Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
14.BRYTYJKAWysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do ciebie, Gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni twojej!
15.POZNAŃSKAUsłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce ku Twemu świętemu Przybytkowi!
16.WARSZ.PRASKAWysłuchaj mego błagania gdy do Ciebie wołam, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchaj głosu mych próśb, kiedy do Ciebie wołam, gdy wznoszę moje ręce do świętego Twego Przybytku.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZwróć uwagę na moje błagania, kiedy głos kieruję do Ciebie, Gdy podnoszę ręce ku Twemu najświętszemu miejscu.
19.TOR.PRZ.2023Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę moje ręce ku Twojemu miejscu najświętszemu.