« Psal 3:2 Księga Psalmów 3:3 Psal 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIAle ty, Gospodnie, przyjemca moj jeś, sława moja i powyszaję głowę moję.
2.PS.PUŁAWSKIAle ty, Gospodnie, przyjemca jeś moj, sława moja i powyszszając głowę moję.
3.WUJEK.1923(3:4) Ano ty, Panie, jesteś obrońca mój, chwała moja, i podwyższający głowę moję.
4.GDAŃSKA.1881(3:4) Ale ty, Panie! jesteś tarczą moją, chwałą moją, i wywyższającym głowę moję.
5.GDAŃSKA.2017Ale ty, PANIE, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę.
6.PS.BYCZ.1854(3:4) Ale-Ty, Panie, tarcząś około-mnie; Tyś chwałą-mą, i-wywyższającymś głowę-moję.
7.GÖTZE.1937(3:4) Ale Ty, Panie, jesteś tarczą dla mnie, czcią moją, i Ty wywyższasz głowę moją.
8.CYLKOW(3:4) Ale Tyś o Boże, tarczą moją, chwałą moją, i co podnosisz głowę moję.
9.KRUSZYŃSKI(3:4) Lecz Tyś, o Boże! tarczą dla mnie! chwałą moją i podnoszącym głowę moją.
10.ASZKENAZY (3:4) A wszakżesz Ty Jehowo jesteś puklerzem dla mnie, mą chwalą i tym, który wznosi mą głowę.
11.SZERUDA(3:4) Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(3:4) Ty zaś, o Panie, jesteś tarczą moją i chwałą moją: Ty głowę mą wznosisz.
13.TYSIĄCL.WYD5(3:4) A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.
14.BRYTYJKA(3:4) Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, I Ty podnosisz głowę moją.
15.POZNAŃSKA(3:4) A jednak Ty, o Jahwe, jesteś mi puklerzem, Tyś moją chwałą, Ty mi podnosisz głowę!
16.WARSZ.PRASKA(3:4) Ale ty, Panie, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mnie podnosisz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:4) Ale Ty, WIEKUISTY, jesteś moją tarczą, moją chwałą oraz Tym, który podnosi moją głowę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:4) Ale Ty, PANIE, jesteś mą tarczą i chwałą! Ty podnosisz moją opuszczoną głowę.
19.TOR.PRZ.A jednak Ty, Jhwh, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę.