« Psal 3:7 Księga Psalmów 3:8 Psal 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIBoże jest zbawienie i nad ludem twojim pożegnanie twoje.
2.PS.PUŁAWSKIBoże jest zbawienie a nad ludem twoim pożegnanie twoje.
3.WUJEK.1923(3:9) Pańskie jest wybawienie: a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.
4.GDAŃSKA.1881(3:9) Od Panać jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(3:9) Od-Panać pomoc; nad ludem-Twym, błogosławieństwo-Twojé.
7.GÖTZE.1937(3:9) U Pana jest wybawienie; a nad ludem Twoim niech spocznie błogosławieństwo Twoje. Sela.
8.CYLKOW(3:9) U Boga ocalenie; nad narodem Twoim błogosławieństwo Twoje. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(3:9) Zbawienie należy do Boga. Błogosławieństwo Twe nad narodem Twym. - SELAh.
10.ASZKENAZY (3:9) Do Jehowy należy wybawienie, nad Twym ludem jest błogosławieństwo Twe - Selah.
11.SZERUDA(3:9) U Pana jest zbawienie. Nad ludem Twoim niech spocznie błogosławieństwo Twoje! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(3:9) U Pana zbawienie. Błogosławieństwo Twoje niech nad ludem Twym pozostanie. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(3:9) Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. Sela.
14.BRYTYJKA(3:9) U Pana jest zbawienie, Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje. Sela.
15.POZNAŃSKA(3:9) U Jahwe jest wybawienie. Błogosławieństwo Twoje [niech zstąpi] na Twój lud!
16.WARSZ.PRASKA(3:9) Tylko u Pana nasze ocalenie. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na Twój naród.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:9) U BOGA jest ocalenie; a Twoje błogosławieństwo spoczywa nad Twoim ludem. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:9) PAN niesie wybawienie! Na Twoim ludzie spoczywa Twe błogosławieństwo. Sela.
19.TOR.PRZ.Od Jhwh jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad Twoim ludem. Sela.