« Psal 30:10 Księga Psalmów 30:11 Psal 30:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(29:14) Obrocił jeś płacz moj w wiesiele mnie, skrajał jeś wor moj i ogarnął jeś mie wiesielim,
2.PS.PUŁAWSKI(29:14) Obrociłeś płacz moj w wiesiele mnie, skrajałeś wor moj i ogardnąłeś mie wiesielim,
3.WUJEK.1923(30:12) Odmieniłeś mi płacz mój w wesele: zdarłeś wór mój, a oblókłeś mię weselem:
4.GDAŃSKA.1881(30:12) Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością.
5.GDAŃSKA.2017Mój płacz zmieniłeś w taniec, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś mnie radością;
6.PS.BYCZ.1854(30:12) Tyś-zamienił, łkanié-mé, w-weselé mojé; Tyś-odpiął włosienicę-moję, a-opasałeś-mię radością;
7.GÖTZE.1937(30:12) Tyś narzekanie moje zmienił w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością,
8.CYLKOW(30:12) Wtedyś przemienił żałobę mą w taniec, rozwiązałeś wór mój, i przepasałeś mnie uciechą.
9.KRUSZYŃSKI(30:12) Odmieniłeś płacz mój w pląsanie, zdjąłeś wór mój, a opasałeś mnie radością.
10.ASZKENAZY(30:12) Obróciłeś mi żałobę moją w tan weselny, zwolniłeś mój wór i opasałeś mnie radością,
11.SZERUDA(30:12) Zmieniłeś skargę moją w pląsanie, rozluźniłeś mój wór i przepasałeś mię radością.
12.TYSIĄCL.WYD1(29:12) Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór ze mnie zdjąłeś, radością mnie opasałeś,
13.TYSIĄCL.WYD5(30:12) Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
14.BRYTYJKA(30:12) Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością,
15.POZNAŃSKA(30:12) Tyś lament mój zamienił w taniec radosny, zdjąłeś ze mnie wór pokutny i przepasałeś mnie weselem,
16.WARSZ.PRASKA(30:12) Tyś moje narzekania w taniec przemienił, zdjąłeś ze mnie szatę pokutną i w radość mnie przyodziałeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:12) Wtedy przemieniłeś moją żałobę w taniec, rozwiązałeś mój wór i przepasałeś mnie radością.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:12) Ty mój płacz zmieniłeś w taniec, Rozwiązałeś mój pokutny wór i opasałeś radością,
19.TOR.PRZ.2023Mój płacz zmieniłeś w taniec, rozwiązałeś mój wór żałobny, a przepasałeś mnie radością;