« Psal 30:12 Księga Psalmów 31:1 Psal 31:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:1) W cię, Gospodnie, pwał jeśm, nie będę posroman na wieki; w prawdzie twojej zbaw mie.
2.PS.PUŁAWSKI(30:1) W cię, Gospodnie, pwał jeśm, nie będę posroman na wieki; w prawdzie twojej wyzwol mie.
3.WUJEK.1923(31:1) Na koniec, Psalm Dawidowi na zachwycenie. (31:2) W tobiem, Panie, nadzieję miał, niech nie będę zawstydzon na wieki: w sprawiedliwości twojéj wybaw mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (31:2) W tobie, Panie! nadzieję mam, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. W tobie, PANIE, pokładam nadzieję, niech nigdy nie doznam wstydu, wyzwól mnie w swojej sprawiedliwości.
6.PS.BYCZ.1854(31:1) Naczelnikowi-muzyki, Psalm Dawida, dany do grania. (31:2) Do-ciebie, Panie, uciekam-się; niechże-nie będę-zawstydzon na-wieki; przez-sprawiedliwość-Twę, oswobódź-mię.
7.GÖTZE.1937(31:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (31:2) Tobie, Panie, ufam, niech nie będę zawstydzony na wieki; wybaw mię dla sprawiedliwości Swojej!
8.CYLKOW(31:1) Przewodnikowi chóru, Psalm Dawida. (31:2) Do Ciebie Boże chronię się, obym nie zawstydził się na wieki; w sprawiedliwości Twojéj wybaw mnie.
9.KRUSZYŃSKI(31:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (31:2) Tobiem, Panie, zaufał, nie zawstydzę się na wieki. Według sprawiedliwości Twej wybaw mnie.
10.ASZKENAZY(31:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawidowy. (31:2) Ja pod Twoją, o Jehowo, chronię się opiekę, obym nie zaznał wstydu na wieki - a w Twej miłości sprawiedliwej racz mię wyswobodzić.
11.SZERUDA(31:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (31:2) Tobie zaufałem, Panie, obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(30:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (30:2) Panie, do Ciebie się uciekam: niech nie doznam zawodu na wieki; uwolnij mnie w sprawiedliwości Twojej!
13.TYSIĄCL.WYD5(31:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (31:2) Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
14.BRYTYJKA(31:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (31:2) W tobie, Panie, szukałem schronienia, Obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!
15.POZNAŃSKA(31:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida. (31:2) W Tobie, Jahwe, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony! W sprawiedliwości Twojej wybaw mnie!
16.WARSZ.PRASKA(31:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. (31:2) Panie, do Ciebie się uciekam, nie dopuść, bym doznał zawodu, racz zesłać mi ratunek w Twej sprawiedliwości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:1) Przewodnikowi chóru, Psalm Dawida. (31:2) Do Ciebie, WIEKUISTY, się chronię, obym się nie zawstydził na wieki; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (31:2) PANIE, w Tobie szukam schronienia, Obym nigdy nie doznał zawodu; Wybaw mnie ze względu na swą sprawiedliwość.
19.TOR.PRZ.2023Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida. W Tobie, Jhwh, pokładam nadzieję, obym nigdy nie został zawstydzony, wyzwól mnie w swojej sprawiedliwości.