« Psal 31:1 Księga Psalmów 31:2 Psal 31:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:2) Nakłoń ku mnie ucho twe, pośpieszy, by mie odjął. (30:3) Bądź mi w Boga odjimającego i w miasto utoki, iżby mie zbawiona uczynił.
2.PS.PUŁAWSKI(30:2) Pr❬z❭ykłoń ku mnie ucho twoje, pośpieszy, by mie odjął. (30:3) Bądź mi Bogiem odjimcą i miasto utoki, iżby mie zbawionym uczynił.
3.WUJEK.1923(31:3) Nakłoń ku mnie ucha twego: pośpiesz się, abyś mię wyrwał: bądź mi Bogiem obrońcą, i domem ucieczki, abyś mię zbawił.
4.GDAŃSKA.1881(31:3) Nakłoń ku mnie ucha twego, co rychlej wybaw mię; bądźże mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mię zachował.
5.GDAŃSKA.2017Nakłoń ku mnie swego ucha, czym prędzej mnie ocal; bądź mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mnie wybawił.
6.PS.BYCZ.1854(31:3) Nachyl, ku-mnie, ucha-Twego; spiesznie uwolnij-mię; bądź mi za-skałę warowną, za-dom obronny, dla-ocalenia-mię.
7.GÖTZE.1937(31:3) Skłoń ku mnie ucho Swe, pośpiesznie wybaw mnie! Bądź mi opoką ucieczki i grodem warownym ku memu zbawieniu!
8.CYLKOW(31:3) Skłoń ku mnie ucho Twoje, rychło ocal mnie; bądź dla mnie opoką warowną, zamkiem obronnym, ku pomocy mojéj.
9.KRUSZYŃSKI(31:3) Nakłoń ku mnie swe ucho - coprędzej wybaw mnie. Bądź dla mnie skałą mocną - domem obronnym, abyś mnie zachował.
10.ASZKENAZY (31:3) Nachyl ku mnie Twego ucha, spiesz na me ocalenie, bądź mą opoką potężną i domem zewsząd warownym ku memu wybawieniu.
11.SZERUDA(31:3) Nakłoń ku mnie ucho swe, śpiesznie wybaw mnie! Bądźże mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie uratować!
12.TYSIĄCL.WYD1(30:3) Nakłoń ku mnie ucha Twojego, pośpiesz, aby mnie wyrwać! Bądź dla mnie skałą ucieczki, zamkiem warownym, abyś mnie ocalił.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:3) Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie mocną opoką, warownią, która mnie ocali.
14.BRYTYJKA(31:3) Nakłoń ku mnie ucho swoje, Śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić!
15.POZNAŃSKA(31:3) Nakłoń ku mnie swego ucha i zechciej pośpieszyć mi na ratunek; bądź dla mnie skałą niezdobytą i twierdzą warowną dla mego ocalenia.
16.WARSZ.PRASKA(31:3) Nachyl ku mnie Twe ucho i pośpiesz się, by mnie zbawić, bądź mi skałą schronienia i twierdzą ocalenia!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:3) Skłoń ku mnie Twoje ucho oraz szybko mnie ocal; bądź dla mnie warowną opoką, zamkiem obronnym do mej pomocy
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:3) Zwróć swe ucho w mą stronę! Pośpiesz mi na pomoc! Bądź mi bezpieczną opoką, Warownym grodem - aby mnie ocalić!