« Psal 31:3 Księga Psalmów 31:4 Psal 31:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:5) Wywiedziesz mie z sidła, jeż są mi skryli, bo ty jeś zaszczytca moj.
2.PS.PUŁAWSKI(30:5) Wywiedziesz mie z sidła, jeż są mi skryli, bo ty jeś zaszczytca moj.
3.WUJEK.1923(31:5) Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli; boś ty jest obrońca mój.
4.GDAŃSKA.1881(31:5) Wywiedź mię z sieci, którą zastawili na mię; boś ty jest mocą moją.
5.GDAŃSKA.2017Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, bo ty jesteś moją siłą.
6.PS.BYCZ.1854(31:5) Wydobądź-mię z-siéci téj, co zastawiono na-mnie; boś Ty twiérdzą-moją.
7.GÖTZE.1937(31:5) Wyciągnij mię z sieci, którą na mnie potajemnie zastawili; ponieważ jesteś obroną moją.
8.CYLKOW(31:5) Wywiedź mnie z sideł tych, które zastawili na mnie, boś Ty obroną moją.
9.KRUSZYŃSKI(31:5) Wywiedź mnie z sieci tej, którą na mnie zastawili, ponieważeś Ty mocą moją.
10.ASZKENAZY (31:5) Wyciągnij mię ze sieci, którą mi tajemnie zastawili, Ty moja twierdzo warowna.
11.SZERUDA(31:5) Wyciągnij mię z sieci, którą zastawili na mnie, boś Ty obroną moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(30:5) Wywiedziesz mnie z sieci, którą na mnie zastawili, boś Ty jest moją ucieczką.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:5) Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
14.BRYTYJKA(31:5) Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, Boś ty schronieniem moim.
15.POZNAŃSKA(31:5) uwolnisz mnie z sideł, które na mnie zastawili, bo jesteś moją ucieczką.
16.WARSZ.PRASKA(31:5) Ty mnie uwolnisz od sideł, w które mnie chwycili, bo Ty jesteś moją ucieczką.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:5) Wyprowadź mnie z tych sideł, co na mnie zastawili, bo Ty jesteś moją obroną.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:5) Wyciągnij z zastawionej na mnie sieci, Bo w Tobie jedyne me schronienie.