« Psal 31:24 Księga Psalmów 32:1 Psal 32:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:1) Błogosławieni, jichże są odpuszczony lichoty i jichże pokryci są grzechy.
2.PS.PUŁAWSKI(31:1) Błogosławieni, jichże są odpuszczony złości i jichże pokryty są grzechy.
3.WUJEK.1923Samemu Dawidowi wyrozumienia. Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości: i których zakryte są grzechy.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń Dawidowa nauczająca. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto.
6.PS.BYCZ.1854Dawida Spiéw-naucząjcy. Szczęśliwy, mający sobie zniesioné wykroczenié, i odpuszczony grzéch.
7.GÖTZE.1937POUCZENIE Dawida. Szczęsny ten, któremu odpuszczono występek, którego zakryty jest grzech!
8.CYLKOWDawida dumanie: Szczęsny, komu odpuszczony występek, wybaczony grzech.
9.KRUSZYŃSKI(Psalm) Dawida ku nauczaniu. Błogosławiony, którego nieprawość odpuszczona, którego grzech zakryty.
10.ASZKENAZY (Psalm) pouczający Dawida. Szczęśliw ten, komu odpuszczono występek, pokryto przewinienie,
11.SZERUDADawidowy. Pieśń pouczająca. Szczęsny ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech zakryto!
12.TYSIĄCL.WYD1(31:1) Dawidowy. Maskil. Błogosławiony, komu odpuszczona nieprawość, którego grzech został zakryty.
13.TYSIĄCL.WYD5Dawidowy. Pieśń pouczająca. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć.
14.BRYTYJKADawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty!
15.POZNAŃSKA[Psalm] Dawida; pieśń pouczająca. Szczęśliwy, kto dostąpił odpuszczenia nieprawości i przebaczenia grzechu.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Pieśń pouczająca. Szczęśliwy ten, któremu przebaczono winy, którego grzechy zostały zakryte.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dumanie Dawida. Szczęśliwy ten, komu odpuszczono występek i wybaczono grzech.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDawidowy. Pieśń pouczająca. O, jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość I którego grzech został zakryty!