« Psal 32:9 Księga Psalmów 32:10 Psal 32:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:13) Wiele biczow grzesznego, ale pwającego w Gospodna miłosierdzie ogarnie.
2.PS.PUŁAWSKI(31:13) Wiele biczow grzesznego, ale pwającego w Gospodna miłosierdzie ogardnie.
3.WUJEK.1923Siła biczów na grzesznika: a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.
4.GDAŃSKA.1881Wiele boleści przypada na złośnika; ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie.
5.GDAŃSKA.2017Wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego PANU otoczy miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Mnogie boleści grożą bezbożnemu; ale, ufającego w-Panu, dobrodziejstwo otoczy-go.
7.GÖTZE.1937Wiele bólu ma bezbożny; ale kto ufa Panu, tego dobrocią otoczy.
8.CYLKOWWiele cierpień przypada niegodziwemu; a ufającego Bogu łaską otacza.
9.KRUSZYŃSKIWiele boleści na grzesznika przypada, a pokładającego nadzieję w Panu miłosierdzie otoczy.
10.ASZKENAZY Istotnie wiele bólów oczekuje niegodziwca, zaś kto Jehowie się zawierzy, otoczy go mnoga łaska.
11.SZERUDABezbożny ma mnóstwo cierpień, ale kto ufa Panu, tego On łaską otacza.
12.TYSIĄCL.WYD1(31:10) Boleści niezbożnego są mnogie, lecz miłosierdzie ogarnia ufających w Panu.
13.TYSIĄCL.WYD5Liczne są udręki grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu.
14.BRYTYJKABezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza.
15.POZNAŃSKANiezliczone są kary dla grzeszników, ale kto Jahwe zaufał, tego łaska otacza.
16.WARSZ.PRASKABezbożnik wiele musi cierpieć, a gdy ktoś zaufa Panu, doznaje Jego dobroci.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiele cierpień przypada niegodziwemu, a tego, który ufa WIEKUISTEMU otacza łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNa bezbożnego spadają rozliczne cierpienia, Kto jednak ufa PANU, tego otacza łaska.