« Psal 32:1 Księga Psalmów 32:2 Psal 32:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:2) Błogosławiony mąż, jemuż nie położył Bog grzecha ani jest w jego dusze zgłoba.
2.PS.PUŁAWSKI(31:2) Błogosławiony mąż, jegoż nie winował Bog w grzesze ani jest w jego duszy zdrada.
3.WUJEK.1923Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, ani jest w duchu jego zdrada.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu.
6.PS.BYCZ.1854Szczęśliwy ten człowiek, co nie przypisuje Pan, onemu winny, i-nie-ma, w-duchu-swym, zdrady.
7.GÖTZE.1937Szczęsny człowiek, któremu nie poczytuje Pan nieprawości, a w którego duchu niema obłudy!
8.CYLKOWSzczęsny człowiek, któremu nie poczyta Bóg winy, a niema w jego duchu złudzenia.
9.KRUSZYŃSKIBłogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta nieprawości, i w którego duchu niemasz zdrady.
10.ASZKENAZY szczęśliw ten, komu Jehowa za grzech nie poczyta i w czyjej duszy niemasz fałszu.
11.SZERUDASzczęsny człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w którego duchu nie ma obłudy!
12.TYSIĄCL.WYD1(31:2) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy podstęp się nie kryje.
13.TYSIĄCL.WYD5Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.
14.BRYTYJKABłogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy!
15.POZNAŃSKASzczęśliwy człowiek, któremu Jahwe nie przypisuje winy, (którego dusza wolna jest od fałszu).
16.WARSZ.PRASKASzczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje jego winy, w którego sercu nie ma żadnej złości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczęśliwy człowiek, któremu WIEKUISTY nie poczyta winy, a w jego duchu nie ma zdrady.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJak szczęśliwy jest człowiek, któremu PAN nie poczyta winy I którego duch jest wolny od fałszu!