« Psal 32:3 Księga Psalmów 32:4 Psal 32:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:4) Bo we dnie i w nocy uciążyła sie jest nade mną ręka twoja, obrocił jeśm sie w ubożstwie mojem, gdy sie syjdzie tarn.
2.PS.PUŁAWSKI(31:4) Bo we dnie i w nocy uciążyła sie jest ręka twa nade mną, obrocił jeśm sie w ubostwie mojem, gdy sie skurcza żyła chrzeptowa.
3.WUJEK.1923Bo we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja: nawróciłem się w nędzy mojéj, gdy tkwi ciernie.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Sela.
5.GDAŃSKA.2017We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Sela.
6.PS.BYCZ.1854Bo dniem i-nocą, ciężyła na-mnie, ręka-Twoja, tak, że zamienił-się sok-mój, w-posuchę lata.
7.GÖTZE.1937Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, że soki życia mojego uschły, jakby od posuchy letniej. Sela.
8.CYLKOWBo dzień i noc ciężyła na mnie ręka Twoja, zanikł tuk mój od upałów lata. - Sela.
9.KRUSZYŃSKICo dzień i co noc zaciążyła nademną ręka Twoja, zmieniła się wydajność moja w suszę letnią - SELAh.
10.ASZKENAZY Gdyż dniem i nocą ciążyła nademną Twa ręka, obróciły się me soki w upalny żar letni Selah.
11.SZERUDABo we dnie i w nocy ciężyła na mnie ręka Twoja, siła moja znikła jakby od upałów letnich. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(31:4) Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, siła moja niszczała jak w letnich upałach.
13.TYSIĄCL.WYD5Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, siła moja słabła jak w letnie upały. Sela
14.BRYTYJKABo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela.
15.POZNAŃSKAbo we dnie i w nocy ciążyła nade mną Twa ręka, niszczały me siły [jak] w czasie skwaru letniego.
16.WARSZ.PRASKABo ręka Twoja ciąży nade mną we dnie i w nocy, tak iż ubywa mi życia, jakby spalało je słońce. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ dzień i noc ciążyła na mnie Twoja ręka, wilgoć moja zanikła jak od upałów lata. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, A moja rześkość znikła jak podczas letniej suszy. Sela.