« Psal 32:4 Księga Psalmów 32:5 Psal 32:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:5) Grzech moj znan ci jeśm uczynił a nieprawdy mojej nie skrył jeśm. (31:6) Rzekł jeśm: Spowiadać [sie] będę przeciwo mnie samego nieprawdę moję Gospodnu, a ty jeś opuścił lichotę grzecha mego.
2.PS.PUŁAWSKI(31:5) Grzech moj znan ci jeśm uczynił i nieprawdy mej nie krył jeśm. (31:6) Rzekł jeśm: Spowiedać będę przeciwo mnie nieprawdy moje Gospodnu, a ty jeś odpuścił lichotę grzecha mego.
3.WUJEK.1923Grzech mój oznajmiłem tobie: a niesprawiedliwości mojéj nie kryłem. Rzekłem: Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moję Panu: a tyś odpuścił niezbożność grzechu mego.
4.GDAŃSKA.1881przetoż grzech mój oznajmiłem tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem: Wyznam na się przestępstwa moje Panu, a tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Sela.
6.PS.BYCZ.1854Grzéch-mój, wyznaję-Ci, i-winy-méj, nie ukrywam; jam-rzekł: wyznam, na-się, wykroczenia-me, Panu; a-Tyś odpuścił winę grzéchu-mojego.
7.GÖTZE.1937Tedy oznajmiłem Ci grzech mój i nie skrywałem nieprawości mojej. Rzekłem: "Wyznam występek mój Panu". Wtedy odpuściłeś mi nieprawość grzechu mego. Sela.
8.CYLKOWGrzech mój wyznałem Tobie, a winy mojéj nie taiłem; rzekłem: wyjawię przestępstwa moje Bogu, a Tyś odpuścił winę grzechu mojego. - Sela.
9.KRUSZYŃSKIGrzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mej nie ukryłem. Rzekłem: "wyznam Tobie nieprawość moją, Panie"! A Tyś odpuścił przestępstwo grzechu mego - SELAh.
10.ASZKENAZY Wyznałem Ci mą winę a grzechu mego nie skryłem, - w tej myśli: "przyznam się do mych występków wobec Jehowy a Ty odpuścisz grzech mego przewinienia Selah.
11.SZERUDAGrzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie kryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(31:5) Grzech mój Tobie wyznałem i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją Panu», a Tyś darował winę mego grzechu.
13.TYSIĄCL.WYD5Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował zło mego grzechu. Sela.
14.BRYTYJKAGrzech mój wyznałem tobieI winy mojej nie ukryłem, Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela.
15.POZNAŃSKAWtedy wyznałem przed Tobą swój grzech i nie taiłem swej winy. Powiedziałem sobie: "Wyjawię Jahwe moje występki", a Tyś mi odpuścił nieprawość mego grzechu.
16.WARSZ.PRASKADlatego wyznałem moje grzechy i nie kryłem przed Tobą mej winy. Powiedziałem sobie:Wyznam Panu mą winę, a Ty wybaczyłeś mi grzechy. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyznałem Ci mój grzech i mojej nieprawości nie taiłem; powiedziałem: Wyjawię BOGU me przestępstwa; a Ty odpuściłeś nieprawość mojego grzechu. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wyznałem Ci mój grzech, Przestałem skrywać moją winę. Stwierdziłem: Wyznam, na przekór sobie, me nieprawości PANU - Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Sela.