« Psal 32:5 Księga Psalmów 32:6 Psal 32:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:7) Za to prosić cie będzie wszeliki święty w czas potrzebizny, (31:8) ale zaprawdę w powodź wod wiela ku Bogu sie snadź nie przybliżą.
2.PS.PUŁAWSKI(31:7) Za to prosić cię będzie wszelki święty w czas potrzebizny, (31:8) ale w powodź wod wiela ku Bogu sie nie przybliżą.
3.WUJEK.1923Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu pogodnego: wszakże w potopie wód mnogich, do niego się nie przybliżą.
4.GDAŃSKA.1881Oto się tobie będzie modlił każdy święty, czasu, którego możesz być znaleziony, a choć wzbiorą powodzi wód wielkich, przecież go nie dosięgną.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego do ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć; nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną.
6.PS.BYCZ.1854Za to, będzie-modlił-się każdy pobożny, do-Ciebie, w-czasie znalezienia Cię litościwego; zaisté, w-zaléwie wód wielkich, one do-niego, nie zbliżą-się.
7.GÖTZE.1937Dlatego niech się modli do Ciebie każdy pobożny, póki możesz być znaleziony, a choć wtedy wzbiorą powodzie wód wielkich, jego nie dosięgną.
8.CYLKOWO to modlić się winien każdy pobożny do Ciebie, czasu w którym znaleźć Cię może, by wylew wód wielkich go nie dosięgnął.
9.KRUSZYŃSKIDlatego też modlić się będzie do Ciebie każdy święty, w czasie odnalezienia; wszakże wezbrane wody wielkie jego nie dosięgną.
10.ASZKENAZY Przeto modlić się będzie do Ciebie każdy miłościwy czasu właściwego, gdy jeno znajdzie, a chybaby zbytnio wezbrały wielkie wody, nie mogliby dotrzeć do Niego!"
11.SZERUDAPrzeto niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli; gdy wzbiorą wielkie wody, jego nie dosięgną.
12.TYSIĄCL.WYD1(31:6) Do Ciebie więc każdy wierny będzie się modlił w czasie potrzeby. Choć nawet fale wód uderzą, jego nie dosięgną.
13.TYSIĄCL.WYD5Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie ucisku. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną.
14.BRYTYJKANiech modli się do ciebie każdy pobożnyW czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą.
15.POZNAŃSKANiech przeto każdy pobożny zwraca się do Ciebie w czas utrapienia; chociażby nawet toń morska z brzegów wystąpiła - jego nie dosięgnie.
16.WARSZ.PRASKATak więc każdy bogobojny w swym ucisku powinien modlić się do Ciebie, a wtedy choćby przyszła bardzo wysoka fala, jego nie dosięgnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O to winien się modlić do Ciebie każdy pobożny, w czasie, w którym może Cię znaleźć, aby go nie dosięgnął wylew wielkich wód.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech więc modli się do Ciebie Każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Tak, nie dosięgną go wody nawet największych powodzi.