« Psal 32:6 Księga Psalmów 32:7 Psal 32:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:9) Ty jeś utoka moja od zamętka mego, jeż ogarnął[o] mie; wiesiele moje, wyjmi mie od ostąpających mie.
2.PS.PUŁAWSKI(31:9) Ty jeś utoka moja od zamętka mego, jenże mie ogardnął; wiesiele moje, wyrwi mie od obstąpajacych mie.
3.WUJEK.1923Tyś jest ucieczka moja od utrapienia, które mię ogarnęło: radości moja, wyrwij mię od tych, którzy mię oblegli.
4.GDAŃSKA.1881Tyś jest ucieczką moją; od uciśnienia zachowasz mię, i piosnkami radosnego wybawienia uraczysz mię. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku; otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Sela.
6.PS.BYCZ.1854Tyś zasłoną dla-mnie; Ty, od-ucisku, zachowasz-mię; Ty, pieniem oswobodzenia otoczysz-mię.
7.GÖTZE.1937Ty jesteś schronieniem mojem; od uciśnienia zachowujesz mię, radosnemi okrzykami wybawienia otaczasz mię. Sela.
8.CYLKOWTyś ochroną mi, od niedoli strzeżesz mnie, hymnem zbawienia otaczasz mnie. - Sela.
9.KRUSZYŃSKITyś jest ochroną moją, od uciśnienia zachowasz mnie. Wybaw mnie okrzykiem od otaczających mnie. - SELAh.
10.ASZKENAZY Tyś mym tajemnem ukryciem, Ty ustrzeżesz mnie przed dręczycielem, otaczasz mnie ostrzegawczymi zbawczymi głosy Selah :
11.SZERUDATyś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, ogarniasz mnie radością wybawienia. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(31:7) Tyś moją ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radością z mego ocalenia.
13.TYSIĄCL.WYD5Tyś dla mnie ucieczką, z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. Sela.
14.BRYTYJKATy jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela.
15.POZNAŃSKATyś mi ucieczką, Ty ustrzeżesz mnie od nieszczęść, otoczysz radością z [mego] wybawienia.
16.WARSZ.PRASKATyś moją obroną, Ty mnie przed nieszczęściem osłaniasz, Ty mnie ratujesz i radością napełniasz. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty jesteś moją ochroną, strzeżesz mnie od niedoli oraz hymnem zbawienia mnie otaczasz. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy jesteś moją kryjówką, przed uciskiem ochraniasz, Sprawiasz, że zewsząd słyszę okrzyk wybawienia. Sela.