« Psal 32:8 Księga Psalmów 32:9 Psal 32:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(31:11) Nie bądźcie jako koń a muł, w jichże nie jest rozum. (31:12) W ogłowi i w uździe czeluści jich ściśni, jiż sie nie przybliżają k tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(31:11) Nie bywajcie jako koń a muł, w jichże nie rozuma. (31:12) W ogłowi i w uździe czeluści jich ściśni, jiż sie nie przybliżają k tobie.
3.WUJEK.1923Nie bądźcież jako koń i muł, którzy nie mają rozumu. Uzdą i wędzidłem ściśnij czeluści tych, którzy się nie przybliżają do ciebie.
4.GDAŃSKA.1881Nie bądźcież jako koń, albo jako muł, którzy rozumu nie mają, których gęby uzdą i wędzidłem kiełznać musisz, aby się na cię nie porywały.
5.GDAŃSKA.2017Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały.
6.PS.BYCZ.1854Nie bądźcież jak-koń, jak-muł, bez pojęcia; co, do-wędzidła i-uzdy, stroju-swojego, dla-ochełznania, nie chce przystąpić do-ciebie.
7.GÖTZE.1937Nie bądźcie jak koń i muł, które rozumu nie mają, których uzdą i wędzidłem, ozdobą ich, kiełznać musisz, bo nie zbliżą się do ciebie".
8.CYLKOWNie bądźcie jako koń, jako muł bezrozumny, którego uzdą i wędzidłem żuchwę kiełznać, bo nie zbliży się ktobie.
9.KRUSZYŃSKINie bądźcie jako koń, albo jako muł, które nie rozumieją: wędzidłem i uzdą usta jego musisz powściągnąć, aby się na cię nie zbliżały.
10.ASZKENAZY Wszakżesz nie bądźcież jako koń, jako osioł dziki, co nie rozumie, że uprząż i wędzidło, to jego krasa, iżby go poskramiać, - aby zaś nie można było przybliżyć się do ciebie".
11.SZERUDANie bądźcie jak koń, jak muł nierozumny, którego pysk trzeba kiełzać uzdą i wędzidłem, bo inaczej nie zbliży się do ciebie!
12.TYSIĄCL.WYD1(31:9) Nie bądźcie jak koń i muł bez rozumu, których pęd powściąga wędzidło i uzda, inaczej do ciebie nie zechcą się zbliżyć».
13.TYSIĄCL.WYD5Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie przybliżą się inaczej do ciebie.
14.BRYTYJKANie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, Które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały.
15.POZNAŃSKANie bądź podobny do konia lub muła, które wzbraniają się przed uzdą i wędzidłem, a gdy podejdziesz z boku, by je okiełzać, nie przybliżą się do ciebie."
16.WARSZ.PRASKANie bądźcie więc bezrozumni niczym konie lub muły, które wędzidłem i uzdą można opanować, bo inaczej nie pójdą tam, gdzie im każesz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bądźcie jak koń, jak bezrozumny muł, którego żuchwę kiełzają uzdą i wędzidłem, bo się do ciebie nie zbliży.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bądźcie nierozumni jak koń albo muł - Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować!