« Psal 33:20 Księga Psalmów 33:21 Psal 33:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:21) bo w niem wiesielić sie będzie sierce nasze i w jego święte imię pwali jesmy.
2.PS.PUŁAWSKI(32:21) bo w niem wiesielić sie będzie sierce nasze i w jego święte imię pwali jesmy.
3.WUJEK.1923Albowiem w nim się rozweseli serce nasze: a w imieniu świętem jego mieliśmy nadzieję.
4.GDAŃSKA.1881W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.
5.GDAŃSKA.2017W nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo ufamy jego świętemu imieniu.
6.GÖTZE.1937Zaiste w Nim radować się będzie serce nasze, bo świętemu imieniowi Jego ufamy.
7.CYLKOWAlbowiem w Nim raduje się serce nasze, bo w imię święte Jego pokładamy nadzieję.
8.KRUSZYŃSKIAlbowiem w nim rozweseli się serce nasze, ponieważ w Jego świętem imieniu położyliśmy ufność.
9.ASZKENAZY Bo w nim raduje się dusza nasza, bo na Jego świętem imieniu my polegamy.
10.SZERUDAW Nim bowiem raduje się dusza nasza, bo zaufaliśmy imieniu Jego świętemu.
11.TYSIĄCL.WYD1(32:21) W Nim przeto serce nasze się raduje, ufamy Jego świętemu imieniu.
12.TYSIĄCL.WYD5W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.
13.BRYTYJKAW nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.
14.POZNAŃSKAO tak, w Nim serce nasze znajduje radość, w świętym Imieniu Jego cała nasza ufność.
15.WARSZ.PRASKAI nasze serca w Nim się radują, my zaś ufamy świętemu Imieniu Jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Nim raduje się nasze serce, bowiem w Jego Imieniu pokładamy nadzieję.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż w Nim nasze serca odnajdują radość I złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu.
18.TOR.PRZ.W Nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu.