« Psal 33:21 Księga Psalmów 33:22 Psal 34:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:22) Bądź miłosierdzie twoje, ❬Gospodnie❭, nad nami, jakoż pwali jesmy w cię.
2.PS.PUŁAWSKI(32:22) Bądź miłosierdzie twoje, Boże, na nas, jakoż pwali jesmy w cię.
3.WUJEK.1923Niechaj będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jakośmy nadzieję mieli w tobie.
4.GDAŃSKA.1881Niechże będzie miłosierdzie twoje, Panie! nad nami, jakośmy nadzieję w tobie mieli.
5.GDAŃSKA.2017Niech będzie nad nami twoje miłosierdzie, PANIE, według pokładanej w tobie nadziei.
6.PS.BYCZ.1854(33:21) Niech-będzie łaska-Twa, o-Panie! nad-nami; jak-to-żywimy-się-nadzieją w-Tobie.
7.GÖTZE.1937Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami, jak ufnie oczekiwaliśmy Ciebie.
8.CYLKOWNiech będzie miłosierdzie Twoje Boże nad nami, jakeśmy zaufali Tobie.
9.KRUSZYŃSKINiechaj będzie miłosierdzie Pańskie nad nami, jakośmy nadzieję mieli w Tobie.
10.ASZKENAZY O, niechaj Twa łaska, o Jehowo, będzie nad nami, jako Cię z ufnością czekamy.
11.SZERUDAŁaska Twoja, Panie, niech czuwa nad nami, bo w Tobie mamy nadzieję!
12.TYSIĄCL.WYD1(32:22) Niech miłosierdzie Twoje, Panie, stanie się nad nami, tak jak nadzieję w Tobie pokładamy.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie!
14.BRYTYJKANiech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!
15.POZNAŃSKANiech łaska Twoja, Jahwe, będzie z nami, gdyż w Tobie ufność pokładamy.
16.WARSZ.PRASKANiech nas nie opuszcza Twa miłość, o Panie, tak jak my zawsze ufać Ci będziemy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nad nami będzie Twe miłosierdzie, WIEKUISTY, tak, jak Ci zaufaliśmy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech nas zawsze otacza Twoja łaska, PANIE, Ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie!
19.TOR.PRZ.Niech będzie nad nami Twoje miłosierdzie, Jhwh, według pokładanej w Tobie nadziei.