« Psal 33:22 Księga Psalmów 34:1 Psal 34:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:1) Chwalić będę Gospodna w każdy czas, weżdy chwała jego w uściech mojich.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow, kiedy przemienił oblicze swoje przed Abimelech i wypuścili ji, i wyszedł. (33:1) Chwalić będę Gospodna w każdy czas, weżdy chwała jego w uściech mych.
3.WUJEK.1923(34:1) Dawidowi, kiedy odmienił twarz swoję przed Abimelechem, i opuścił go, i odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana na każdy czas: zawżdy chwała jego w uściech moich.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida, gdy zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego, odszedł. Będę błogosławił PANA w każdym czasie, jego chwała zawsze będzie na moich ustach.
6.PS.BYCZ.1854(34:1) Psalm Dawida, za-udawania-swego postawy-swéj, przed Abimelechem, że-wypchnął-go, a on-odszedł. (34:2) Będę-błogosławił Pana, w-każdym czasie; ciągle będzie, chwała-Jego, w-ustach-moich.
7.GÖTZE.1937(34:1) PSALM Dawida, kiedy udawał obłąkanego przed Abimelechem, który go odpędził, i odszedł. (34:2) Będę uwielbiał Pana w każdy czas; chwała Jego niech zawsze będzie w ustach moich.
8.CYLKOW(34:1) Od Dawida. Kiedy zataiwszy rozum swój przed Abimelechem, a wygnany odszedł. (34:2) Wielbić będę Boga każdego czasu, zawsze chwała Jego w ustach moich.
9.KRUSZYŃSKI(34:1) (Psalm) Dawida, gdy zmienił swój wygląd przed Ahimelechem i od którego został wygnany i odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy. Chwała Jego bezustannie w ustach moich.
10.ASZKENAZY (34:1) (Psalm) Dawida, gdy udał szaleńca przed Abimelechem, ten go napędził i odszedł. (34:2) Błogosławić chcę Jehowę każdego czasu, wciąż chwała Jego na ustach mych.
11.SZERUDA(34:1) Dawidowy. Gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem; a gdy ten go wypędził, odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich!
12.TYSIĄCL.WYD1(33:1) Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł, wypuszczony przez niego. (33:2) {Alef} W każdym czasie będę błogosławił Pana; na ustach moich zawsze Jego chwała.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:1) Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego. (34:2) {Alef} Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.
14.BRYTYJKA(34:1) Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przedAbimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!
15.POZNAŃSKA(34:1) [Psalm] Dawida - gdy udawał szalonego wobec Abimeleka i, wygnany przez niego, oddalił się. (34:2) Będę błogosławił Jahwe w każdym czasie, chwała Jego zawsze na moich ustach!
16.WARSZ.PRASKA(34:1) Psalm, który wyśpiewał Dawid, kiedy wobec Abimeleka udawał szaleńca, a potem został przez niego skazany na wygnanie. (34:2) [Alef] Na wieki będę błogosławił Pana, Jego chwała będzie zawsze na moich wargach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:1) Od Dawida; kiedy zataiwszy swój rozum przed Abimelechem, odszedł wygnany. (34:2) Będę wielbił WIEKUISTEGO każdego czasu; Jego chwała zawsze na moich ustach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:1) Dawidowy, gdy zachowywał się jak niepoczytalny wobec Abimeleka, tak że został przez niego wygnany i odszedł. (34:2) Będę błogosławił PANA w każdych okolicznościach, Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust.
19.TOR.PRZ.Dawidowy, gdy zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego, odszedł. Będę błogosławił Jhwh w każdym czasie, Jego chwała zawsze będzie na moich ustach.