« Psal 34:14 Księga Psalmów 34:15 Psal 34:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:15) Oczy gospodnowy na prawe a uszy jego ku prośbie jich,
2.PS.PUŁAWSKI(33:15) Oczy boże na prawe a uszy jego ku prośbie jich,
3.WUJEK.1923(34:16) Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: a uszy jego na prośby ich:
4.GDAŃSKA.1881(34:16) Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich;
5.GDAŃSKA.2017Oczy PANA są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie;
6.PS.BYCZ.1854(34:16) Oczy Pana, nad sprawiedliwymi; a,-uszy Jego, uważne, na wołanié-ich.
7.GÖTZE.1937(34:16) Oczy Pańskie zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku wołaniu ich.
8.CYLKOW(34:16) Oto oko Pańskie ku bogobojnym, a ucho Jego ku ich błaganiom.
9.KRUSZYŃSKI(34:16) Oczy Pańskie nad sprawiedliwym, a uszy Jego na wołanie ich.
10.ASZKENAZY (34:16) Oczy Jehowy zwrócone są ku sprawiedliwym a uszy Jego ku ich błaganiu,
11.SZERUDA(34:16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich.
12.TYSIĄCL.WYD1(33:16) {Ain} Oczy Pana ku sprawiedliwym, a uszy Jego — na ich wołanie.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:16) {Ain} Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie.
14.BRYTYJKA(34:16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
15.POZNAŃSKA(34:16) Oczy Jahwe spoczywają na sprawiedliwych, a uszy Jego nachylone są ku ich wołaniu.
16.WARSZ.PRASKA(34:16) [Ain] Oczy Pana bowiem ku sprawiedliwym zwrócone, a jego uszy otwarte na ich wołania.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:16) Oto oko WIEKUISTEGO zwrócone na sprawiedliwych, a Jego ucho ku ich błaganiom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:16) Oczy PANA patrzą na sprawiedliwych, Jego uszy słyszą ich krzyk,