« Psal 34:18 Księga Psalmów 34:19 Psal 34:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:19) Wiele smętkow prawych a ze wszech tych zbawił je Gospodzin.
2.PS.PUŁAWSKI(33:19) Wiele smętkow prawych a ze wszech tych wywiodł je Gospodzin.
3.WUJEK.1923(34:20) Mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich Pan je wybawi.
4.GDAŃSKA.1881(34:20) Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.
5.GDAŃSKA.2017Liczne cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich.
6.PS.BYCZ.1854(34:20) Mnogie nieszczęścia sprawiedliwego; lecz-od-wszystkich-nich, uwolni-go Pan.
7.GÖTZE.1937(34:20) Liczne są przeciwności sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wybawia go Pan.
8.CYLKOW(34:20) Liczne są dolegliwości sprawiedliwego, ale ze wszystkich wybawia go Bóg.
9.KRUSZYŃSKI(34:20) Wiele złego doznaje sprawiedliwy, ale od wszystkiego uwolni go Pan.
10.ASZKENAZY (34:20) Liczne są nieszczęścia sprawiedliwego a ze wszystkich ocali go Jehowa,
11.SZERUDA(34:20) Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
12.TYSIĄCL.WYD1(33:20) {Resz} Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz Pan go wyzwala ze wszystkich.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:20) {Resz} Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
14.BRYTYJKA(34:20) Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
15.POZNAŃSKA(34:20) Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Jahwe od wszystkich go uwalnia.
16.WARSZ.PRASKA(34:20) [Resz] Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan ratuje go od wszystkich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:20) Liczne są dolegliwości sprawiedliwego, ale WIEKUISTY go ze wszystkich wybawia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:20) Sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, Lecz PAN wyzwala go ze wszystkich.