« Psal 34:20 Księga Psalmów 34:21 Psal 34:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:21) Śmierć grzesznych nagorsza; a jiż są nienaźrzeli prawego, zgrzeszą.
2.PS.PUŁAWSKI(33:21) Śmierć grzesznych nagorsza, a ci, so są nienaźrzeli prawego, zgrzeszą.
3.WUJEK.1923(34:22) Śmierć grzeszników najgorsza: a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.
4.GDAŃSKA.1881(34:22) Zabije złość niepobożnego, a którzy w nienawiści mają sprawiedliwego, będą spustoszeni;
5.GDAŃSKA.2017Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni;
6.PS.BYCZ.1854(34:22) Zabije bezbożnego złośliwość; a,-nienawidzący sprawiedliwego, staną-się-winowajcami.
7.GÖTZE.1937(34:22) Bezbożnika zabije zło, a ci, co nienawidzą sprawiedliwego, muszą odpokutować.
8.CYLKOW(34:22) Uśmierca niegodziwego zło; a wrogi sprawiedliwego potępieni będą.
9.KRUSZYŃSKI(34:22) Dotknie śmierć grzesznika złego, a nienawidzący sprawiedliwego zniszczeją.
10.ASZKENAZY (34:22) Złego zabije złość a ci, co nienawidzą sprawiedliwego będą potępieni.
11.SZERUDA(34:22) Złego zabije złość, a ci, co nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.
12.TYSIĄCL.WYD1(33:22) {Taw} Złość pędzi niezbożnego ku śmierci, kara spotka wrogów sprawiedliwego.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:22) {Taw} Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara.
14.BRYTYJKA(34:22) Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.
15.POZNAŃSKA(34:22) Nieprawość zabija bezbożnego; kto nienawidzi sprawiedliwego, będzie ukarany.
16.WARSZ.PRASKA(34:22) [Taw] Zło zaś sprowadza śmierć na grzeszników, zapłatę otrzymują wszyscy nienawidzący cnoty.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:22) Zło uśmierca niegodziwego; a wrogowie sprawiedliwego będą potępieni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:22) Bezbożnego zabija zło, Ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, błądzą.