« Psal 34:21 Księga Psalmów 34:22 Psal 35:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:22) Zbawi Gospodzin dusze świętych swojich i nie ostaną wszystcy, jiż pwają weń.
2.PS.PUŁAWSKI(33:22) Odkupi Gospodzin dusze świętych swoich i nie zgrzeszą wszystcy, jiż pwają weń.
3.WUJEK.1923(34:23) Pan odkupi dusze sług swoich: a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.
4.GDAŃSKA.1881(34:23) Ale Pan odkupi duszę sług swoich, a nie będą spustoszeni wszyscy, którzy w nim ufają.
5.GDAŃSKA.2017PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają.
6.PS.BYCZ.1854(34:23) Wybawiającym Pan duszę sług-swoich; zatém-nie będą-winowajcami, wszyscy ci,-uciékający-się do-opieki-Jego.
7.GÖTZE.1937(34:23) Pan ocala duszę sług Swoich, a wszyscy ci, którzy Jemu ufają, nie będą pokutowali.
8.CYLKOW(34:23) Wyzwala Bóg duszę sług swoich, a nie będą potępieni wszyscy, co ufają Mu.
9.KRUSZYŃSKI(34:23) Odkupi Pan duszę sług swoich, a nie zniszczeją wszyscy ufność w Nim pokładający.
10.ASZKENAZY (34:23) Wyzwala Jehowa duszę swych sług a nie będą potępieni wszyscy, którzy pod Jego się chronią opiekę.
11.SZERUDA(34:23) Pan wyzwala duszę sług swoich, i nie będą potępieni ci, którzy Mu ufają.
12.TYSIĄCL.WYD1(33:23) Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieknie.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:23) Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się do Niego ucieka.
14.BRYTYJKA(34:23) Pan wyzwala duszę sług swoichI nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.
15.POZNAŃSKA(34:23) Jahwe wybawia dusze swoich sług; kara nie dosięgnie tych, którzy się do Niego uciekają.
16.WARSZ.PRASKA(34:23) A Pan ocali dusz wszystkich sług swoich, nie spotka kara tych, co u Niego szukają schronienia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:23) BÓG odkupi duszę swych sług; wszyscy, którzy Mu ufają, nie będą potępieni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:23) PAN odkupuje duszę swoich sług, Nie popełniają błędu ci, którzy w Nim szukają schronienia.
19.TOR.PRZ.Jhwh odkupi dusze swoich sług i nie będą uznani za winnych ci, którzy Mu ufają.