« Psal 34:6 Księga Psalmów 34:7 Psal 34:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:7) Wpuszcza anjoł boży w okolu bojących sie jego i otejmie je.
2.PS.PUŁAWSKI(33:7) Wpuszcza anjoł boży w okolu bojących sie jego i odejmie je.
3.WUJEK.1923(34:8) Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go, i wyrwie je.
4.GDAŃSKA.1881(34:8) Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.
5.GDAŃSKA.2017Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich.
6.PS.BYCZ.1854(34:8) Zatrzymując-się Aniół Pana, około bojących-się-go; tedy-uwalnia-ich.
7.GÖTZE.1937(34:8) Anioł Pański zatacza obóz dokoła tych, którzy się Go boją, i uwalnia ich.
8.CYLKOW(34:8) Rozłożył się anioł Boży dokoła wiernych Jego, i wybawił ich.
9.KRUSZYŃSKI(34:8) Obóz rozbija anioł Pański naokoło bojących się Go, i obroni ich.
10.ASZKENAZY (34:8) Anioł Jehowy obozuje dokoła Jego bogobojnych i je wyswobadza.
11.SZERUDA(34:8) Anioł Pański zatacza obóz dokoła tych, którzy Go się boją, i ratuje ich.
12.TYSIĄCL.WYD1(33:8) {Chet} Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i ocala ich.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:8) {Chet} Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
14.BRYTYJKA(34:8) Anioł Pański zakłada obózWokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.
15.POZNAŃSKA(34:8) Anioł Jahwe rozbija obóz wokół tych, którzy się Go boją, i wybawia ich.
16.WARSZ.PRASKA(34:8) [Chet] Anioł Pański stanął obozem przy bogobojnych, nic im nie może zaszkodzić.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:8) Anioł BOGA rozłożył się dokoła Jego wiernych oraz ich wyrwał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:8) Anioł PANA otacza kordonem Tych, w których jest bojaźń przed Nim - i ratuje ich.