« Psal 37:21 Księga Psalmów 37:22 Psal 37:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(36:23) Bo błogosławiający jemu bydlić będą na ziemi, ale źle mołwiący jemu zaginą.
2.PS.PUŁAWSKI(36:23) Bo błogosławiący ji bydlić będą na ziemi, ale ci, jiż klną ji, zaginą.
3.WUJEK.1923Albowiem błogosławiący go odziedziczą ziemię: ale złorzeczący mu zaginą.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem błogosławieni od Pana odziedziczą ziemię; ale przeklęci od niego będą wykorzenieni.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławieni przez PANA odziedziczą ziemię, a przeklęci przez niego zostaną wytępieni.
6.PS.BYCZ.1854Zatém błogosławieni-Jego, odziedziczą ziemię; lecz-przeklęci-przez-Niego, wykorzenionymi-będą.
7.GÖTZE.1937Bo błogosławieni przez Niego posiadać będą ziemię, ale przeklęci przez Niego będą wytępieni.
8.CYLKOWBo błogosławieni Jego posiędą ziemię, a wyklęci Jego będą zatraceni.
9.KRUSZYŃSKIOto, którzy błogosławią mu, odziedziczą ziemię; a którzy złorzeczą mu, będą wyrzuceni.
10.ASZKENAZY Gdyż błogosławieni Jego odziedziczą kraj, zaś przeklęci Jego będą wytraceni.
11.SZERUDABo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklnie, będą wytępieni.
12.TYSIĄCL.WYD1(36:22) Ci bowiem posiądą ziemię, którym Pan błogosławi, a których przeklnie, będą wyniszczeni.
13.TYSIĄCL.WYD5Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego zostaną wytraceni.
14.BRYTYJKABo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni.
15.POZNAŃSKABo ci, którym [Jahwe] błogosławi, posiądą ziemię, lecz ci, których przeklnie, będą wytraceni.
16.WARSZ.PRASKAPosiądą ziemię ci, którym Pan błogosławi, zginą zaś ci, na których rzuci przekleństwo.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego błogosławieni posiądą ziemię, a Jego wyklęci będą zatraceni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! Ci, którym On błogosławi, odziedziczą ziemię, A ci, których przeklina, będą wytępieni.