« Psal 38:2 Księga Psalmów 38:3 Psal 38:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:3) Nie jest zbawienie w ciele mojem od oblicza gniewu twego, nie jest pokoj kościom mojim od oblicza grzechow mojich.
2.PS.PUŁAWSKI(37:3) Nie jest zdrowie w ciele moim od lica gniewa twego ni jest pokoj kościam moim od lica grzechow mych.
3.WUJEK.1923(38:4) Niemasz zdrowia w ciele mojem od oblicza gniewu twego: niemasz pokoju kościom moim od oblicza grzechów moich.
4.GDAŃSKA.1881(38:4) Niemasz nic całego w ciele mojem dla rozgniewania twego; niemasz odpoczynku kościom moim dla grzechu mojego.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma nic zdrowego w moim ciele wskutek twego gniewu, nie ma odpoczynku dla moich kości z powodu mojego grzechu.
6.PS.BYCZ.1854(38:4) Nie-ma całości, w-ciele-mojém, z-powodu gniéwu-Twego; nie-ma pokoju, w-kościach-mych, dla grzéchu-mojego.
7.GÖTZE.1937(38:4) Niema nic zdrowego na ciele mojem dla gniewu Twego, niema pokoju w kościach moich z powodu grzechu mego.
8.CYLKOW(38:4) Ani cząstki zdrowéj na ciele mojém wobec gniewu Twego, niema spokoju członkom moim wobec grzechu mojego.
9.KRUSZYŃSKI(38:4) Nie mam nic całego w ciele mojem wobec Twego gniewu, niemasz pokoju kościom moim wobec grzechu mego.
10.ASZKENAZY(38:4) Niemasz nie całego w całem mem ciele - od wezbranego gniewu Twego, niemasz w kościach mych spokoju - od przewinienia mojego.
11.SZERUDA(38:4) Nie ma zdrowej części w ciele moim z powodu gniewu Twojego, nie ma spokoju w kościach moich z powodu grzechu mego.
12.TYSIĄCL.WYD1(37:4) Nic zdrowego nie ma w mym ciele przez Twoje rozgniewanie, nic nie ma całego w mych kościach z powodu grzechu mojego.
13.TYSIĄCL.WYD5(38:4) Nie ma w mym ciele nic zdrowego wskutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach wskutek mego grzechu.
14.BRYTYJKA(38:4) Nie ma na ciele moim miejsca, Które by nie było uszkodzone przez gniew twój, I nie ma nic zdrowego w kościach moich Z powodu grzechu mojego.
15.POZNAŃSKA(38:4) Nic zdrowego nie ma na mym ciele z powodu Twego gniewu, nic całego w moich kościach z powodu mego grzechu.
16.WARSZ.PRASKA(38:4) W obliczu Twojego gniewu wszystko jest we mnie chore, ponieważ jestem grzeszny, moje kości nie zaznają spokoju.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:4) W obliczu Twojego gniewu, nie ma zdrowej cząstki w mojej cielesnej naturze, w obliczu mojego grzechu, nie mają spokoju moje członki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(38:4) Z powodu Twojego wzburzenia Nie ma już w moim ciele niczego zdrowego; Z powodu mojego grzechu Nie mają spokoju moje kości.
19.TOR.PRZ.2023Na skutek Twojego gniewu, nie ma nic zdrowego w moim ciele, nie ma odpoczynku dla moich kości z powodu mojego grzechu.