« Psal 38:22 Księga Psalmów 39:1 Psal 39:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:1) Rzekł jeśm: Będę strzec drog swojich, bych nie zgrzeszył w zakonie mojem. (38:2) Położył jeśm strożą ustom mojim, gdy nastał grzeszny przeciwo mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(38:1) Rzekł jeśm: Będę strzec drog swych, bych nie zgrzeszył w moim języku. (38:2) Położył jeśm strożą ustam moim, gdy jest był grzesznik przeciwo mnie.
3.WUJEK.1923(39:1) Na koniec, samemu Idythun, pieśń Dawidowa. (39:2) Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim: założyłem straż ustom moim, gdy stał grzesznik przeciwko mnie.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy. (39:2) Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym; włożę munsztuk w usta moje, póki niepobożny będzie przedemną.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, Jedutunowi. Psalm Dawida. Powiedziałem: Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki niegodziwy będzie przede mną.
6.PS.BYCZ.1854(39:1) Naczelnikowi-muzyki, Jedutunowi, dany do grania, Psalm Dawida. (39:2) Zapowiedziałem: Będę-strzegł dróg-mych, od grzeszenia językiem-mom; ja-powściągnę usta-me, na-gębkiem, dopóki bezbożny będzie przedemną.
7.GÖTZE.1937(39:1) PRZEWODNIKOWI chóru, Jedutunowi. Psalm Dawida, (39:2) Rzekłem: chcę strzec dróg moich, abym nie grzeszył językiem swoim; chcę założyć ustom moim wędzidło, póki bezbożny jeszcze jest przede mną.
8.CYLKOW(39:1) Przewodnikowi chóru Jedutunowi. Psalm Dawida. (39:2) Rzekłem: Strzedz będę dróg moich, bym nie zgrzeszył językiem moim; utrzymam ustom moim zamknięcie, póki niegodziwy przedemną.
9.KRUSZYŃSKI(39:1) Przełożonemu chóru Iditunowi. Psalm Dawida. (39:2) Rzekłem: "Będę strzegł drogi mojej, aby nie grzeszyć językiem moim. Zastrzegę usta moje zamknięciem, jak długo bezbożnik będzie przedemną".
10.ASZKENAZY(39:1) Dyrygentowi chóru Jedutunowego. - Śpiew Dawidowy. (39:2) Powiedziałem sobie: będę strzegł dróg mych, aby nie zgrzeszyć, języka mego będę strzegł, zasuwę dam na me usta, choćby jeszcze stał przedemną niegodziwiec.
11.SZERUDA(39:1) Przewodnikowi chóru, Jedutuna, psalm Dawida. (39:2) Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną.
12.TYSIĄCL.WYD1(38:1) Kierownikowi chóru Jeditunowi. Psalm. Dawidowy. (38:2) Rzekłem: «Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożę na usta, dopóki bezbożny jest przy mnie.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:1) Kierownikowi chóru, Jedutunowi. Psalm. Dawidowy. (39:2) Rzekłem: Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny.
14.BRYTYJKA(39:1) Przewodnikowi chóru. Dla Jedutuna. Psalm Dawidowy. (39:2) Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, Bym nie zgrzeszył językiem, Będę trzymał na wodzy usta swoje, Póki bezbożny stoi przede mną.
15.POZNAŃSKA(39:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: dla Jedutuna; Psalm Dawida. (39:2) Postanowiłem sobie: "Będę zważał na drogi moje, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę wędzidło ustom moim, dopóki bezbożnik jest przy mnie".
16.WARSZ.PRASKA(39:1) Dla kierującego chórem, Jedutuna. Psalm Dawida. (39:2) Przyrzekłem sobie, że będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; na ustach moich będę miał wędzidło, dopóki bezbożnik jest przy mnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:1) Przewodnikowi chóru, Jedutunowi. Psalm Dawida. (39:2) Powiedziałem: Będę strzegł moich dróg, bym nie zgrzeszył moim językiem; utrzymam zamknięcie moich ust, dopóki niegodziwi przede mną.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:1) Dla prowadzącego chór - dla Jedutuna. Psalm Dawida. (39:2) Stwierdziłem: Będę strzegł moich dróg, Abym nie zgrzeszył językiem. Przytrzymam na uwięzi moje usta, Dopóki stoi przede mną bezbożny.
19.TOR.PRZ.2023Dla przewodnika chóru. Dla Jedutuna. Psalm Dawida. (39:1) Powiedziałem: Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki niegodziwy będzie naprzeciwko mnie.