« Psal 39:11 Księga Psalmów 39:12 Psal 39:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:16) Wysłuchaj modlitwę moję, Gospodnie, i prośbę moję, uszyma ubaczy słzy moje. (38:17) Nie milcz, bo ja jeśm przychodca u ciebie i pątnik jako wszystcy oćcowie moji.
2.PS.PUŁAWSKI(38:16) Usłysz modlitwę moję i prośbę moję, Gospodnie, uszyma ubacz słzy moje. (38:17) Nie milcz, bo ja jeśm przychodca u ciebie i pątnik jako wszystcy ojcowie moji.
3.WUJEK.1923(39:13) Wysłuchaj modlitwę moję, Panie, i prośbę moję, przyjmij w uszy łzy moje: nie milcz; bom ja jest przychodzień u ciebie i podróżny, jako wszyscy ojcowie moi.
4.GDAŃSKA.1881(39:13) Wysłuchajże modlitwę moję, Panie! a wołanie moje przyjmij w uszy swoje, nie milcz na łzy moje; bomci ja przychodniem u ciebie, i komornikiem, jako wszyscy ojcowie moi.
5.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj mojej modlitwy, PANIE, i nakłoń ucha na moje wołanie; nie bądź głuchy na moje łzy, bo jestem gościem u ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie.
6.PS.BYCZ.1854(39:13) Słuchaj modlitwy-méj, Panie, i-wołania-mego posłuchaj; na łzy-moje, nie bądź-głuchym; bo podróżnym ja, u-Ciebie, przychodniem, jak-wszyscy ojcowie-moi.
7.GÖTZE.1937(39:13) Słuchaj, Panie, modlitwę moją, a wołanie moje przyjmij w uszy swoje; nie milcz na łzy moje; bo jestem pielgrzymem u Ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie.
8.CYLKOW(39:13) Wysłuchaj modlitwę moję Boże, wołanie moje usłysz, na łzy moje nie milcz, bo przychodniem ja u Ciebie, przysiedleniec jak wszyscy przodkowie moi.
9.KRUSZYŃSKI(39:13) Wysłuchaj modlitwę mą, Panie! a wołanie moje weź w uszy. Nie milcz na łzy moje, bom ja przychodzień, u Ciebie pozostaję, jako wszyscy ojcowie moi.
10.ASZKENAZY(39:13) Wysłuchaj mej modlitwy o Jehowo, a bolesnemu błaganiu memu nakłoń ucha, nie bądź głuchym na łzy moje, gdyż gościem jestem, - u Ciebie na stałe, jako wszyscy ojcowie moi.
11.SZERUDA(39:13) Wysłuchajże modlitwę moją, Panie! I nastaw uszu na me błaganie! Nie milcz na łzy moje! Wszak jestem tylko pielgrzymem u Ciebie, jak wszyscy ojcowie moi.
12.TYSIĄCL.WYD1(38:13) Posłysz, o Panie, modlitwę moją i wysłuchaj mego wołania, na płacz mój nie bądź głuchy. Bo gościem jestem u Ciebie, przechodniem — jak wszyscy moi przodkowie.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:13) Usłysz, o Panie, moją modlitwę i wysłuchaj mego wołania; na moje łzy nie bądź nieczuły, bo przybyszem jestem u Ciebie, przechodniem - jak wszyscy moi przodkowie.
14.BRYTYJKA(39:13) Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej, I nastaw uszu na wołanie moje! Nie milcz na łzy moje! Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie, Wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi.
15.POZNAŃSKA(39:13) Wysłuchaj modlitwy mojej, Jahwe, nakłoń ucha na moje wołanie, nie pozostawaj nieczuły na moje łzy! Bo jestem tylko gościem u Ciebie, przechodniem, jak wszyscy moi ojcowie.
16.WARSZ.PRASKA(39:13) Wysłuchaj modlitwy mojej, o Panie, nakłoń swe ucho ku moim westchnieniom i nie milcz, kiedy zalewam się łzami. Jestem u Ciebie gościem i przychodniem, jak ongiś wszyscy moi ojcowie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:13) Wysłuchaj moją modlitwę, WIEKUISTY, usłysz moje wołanie i nie milcz na moje łzy; gdyż ja jestem przychodniem u Ciebie, przesiedleńcem jak wszyscy moi przodkowie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:13) Wysłuchaj, PANIE, mojej modlitwy, Przychyl się do mojego wołania! Nie bądź niemy wobec moich łez! Gdyż dla Ciebie jestem przechodniem, Pielgrzymem - jak wszyscy moi ojcowie.
19.TOR.PRZ.2023Wysłuchaj mojej modlitwy, Jhwh, i nakłoń ucha na moje wołanie; nie bądź głuchy na moje łzy, bo jestem przybyszem dla Ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie.