« Psal 39:4 Księga Psalmów 39:5 Psal 39:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:7) Owa mierne położył jeś dni moje a część moja jakoby nicseż przed tobą. (38:8) Ale zaprawdę wszelika prozność prokny człowiek żywący.
2.PS.PUŁAWSKI(38:7) Otoż położył jeś pod miarą dni moje a zboże moje jakoby niceż przed tobą. (38:8) A wszakoż prokna prozność wszelki człowiek żywy.
3.WUJEK.1923(39:6) Otoś pomierne uczynił dni moje, a bytność moja, jako nic przed tobą: zaprawdę, wszystka marność, wszelki człowiek żywiący.
4.GDAŃSKA.1881(39:6) Otoś na dłoni wymierzył dni moje, a wiek mój jest jako nic przed tobą; zaprawdę szczerą marnością jest wszelki człowiek, choć najduższy. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed tobą; zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(39:6) Oto, na szérż dłoni uczyniłeś dni-moje; a,-czas-życia-mego, jakby niczém, przed-Tobą; zaisté, tylko prożnością, każdy człowiek postawion.
7.GÖTZE.1937(39:6) Oto na szerokość kilku dłoni wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jest jako nic przed Tobą. Zaiste, tylko tchnieniem jest każdy człowiek, choć pewnie stoi! Sela.
8.CYLKOW(39:6) Oto piędziami wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jak nicość przed Tobą. Zaprawdę, wszystko znikomością, każdy człowiek istniejący. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(39:6) Oto dłonią wymierzyłeś dni moje, i wiek mój jako nic wobec Ciebie, lecz owszem marnością jest wszelki człowiek żyjący. - SELAh.
10.ASZKENAZY(39:6) Otoś dni moich dał na szerokość ręki a mój żywot przelotny jest jakoby nie był przed Tobą, jeno jako marność zupełna postawion jest jakikolwiek mąż, - Selah.
11.SZERUDA(39:6) Oto na dłonie wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jest jak nic przed Tobą. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(38:6) Oto dni moje tylko na kilka piędzi uczyniłeś, a życie moje jak nicość przed Tobą: każdy człowiek trwa tyle co tchnienie. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:6) Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. Sela.
14.BRYTYJKA(39:6) Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni mojeA okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela.
15.POZNAŃSKA(39:6) Zaiste, na długość kilku dłoni wyznaczyłeś dni moje, a trwanie mego życia jakby niczym jest przed Tobą; tchnieniem zaledwie jest istnienie każdego człowieka".
16.WARSZ.PRASKA(39:6) Miarą kilku piędzi wyznaczyłeś dni moje, a czas mego życia – to chwila u Ciebie, i niczym jest każde ludzkie życie. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:6) Oto piędziami wymierzyłeś dni moje, a mój wiek jak nicość przed Tobą. Zaprawdę, wszystko marnością, każdy istniejący człowiek. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:6) Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość kilku dłoni, Okres mego życia jest niczym przed Tobą. Tak! Człowiek jest tylko tchnieniem, nawet ten wysoko postawiony. Sela.
19.TOR.PRZ.2023Oto darowałeś mi moje dni na szerokość dłoni, a okres mojego życia jest niczym przed Tobą; O tak, każdy człowiek, nawet wysoko postawiony, jest tylko parą. Sela.