« Psal 39:6 Księga Psalmów 39:7 Psal 39:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:11) A ninie ktore jest czakanie moje? Zaprawdę Gospodzin? A część moja przed tobą jest.
2.PS.PUŁAWSKI(38:11) A ninie kie jest czekanie moje? Wszako Gospodzin? A zboże moje u ciebie jest.
3.WUJEK.1923(39:8) A teraz, któreż jest oczekiwanie moje? izali nie Pan? i bytność moja u ciebie jest.
4.GDAŃSKA.1881(39:8) A teraz na cóż oczekuję, Panie? Tyś jest sam oczekiwaniem mojem.
5.GDAŃSKA.2017A teraz czego mam oczekiwać, Panie? W tobie jest moja nadzieja.
6.PS.BYCZ.1854(39:8) A-teraz, czegóż oczekuję Panie? nadzieja-moja, w-Tobie jest.
7.GÖTZE.1937(39:8) A więc, Panie, czegóż oczekuję z ufnością? Moja nadzieja jest w Tobie.
8.CYLKOW(39:8) A teraz czego mam się spodziewać Panie? Nadzieja moja, w Tobie ona.
9.KRUSZYŃSKI(39:8) A teraz na cóż oczekuję, Panie! Tyś jest oczekiwaniem mojem,
10.ASZKENAZY(39:8) Tak tedy czegożbym się miał spodziewać, - o Panie, Tyś moją jest nadzieją!
11.SZERUDA(39:8) A teraz, czegóż mam się spodziewać, o Panie? Ty jesteś nadzieją moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(38:8) A teraz czegóż spodziewam się, Panie? W Tobie jest moja nadzieja.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:8) A teraz, czego mam oczekiwać, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja.
14.BRYTYJKA(39:8) A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W tobie jest nadzieja moja.
15.POZNAŃSKA(39:8) A przeto czegóż mogę oczekiwać, Panie? Cała nadzieja moja w Tobie.
16.WARSZ.PRASKA(39:8) Czegóż więc teraz mam oczekiwać, Panie, ja, który tylko Tobie zaufałem?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:8) A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? Moja nadzieja ona w Tobie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:8) A ja, Panie, czego się spodziewam? Oto moja nadzieja jest w Tobie!
19.TOR.PRZ.2023A teraz czego mam oczekiwać, Panie? W Tobie jest moja nadzieja.