« Psal 39:8 Księga Psalmów 39:9 Psal 39:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:13) Oniemiał jeśm i nie otworzył jeśm ust mojich, bo jeś ty kazał; otejmi ote mnie plagi moje.
2.PS.PUŁAWSKI(38:13) Oniemiał jeśm i nie otworzył jeśm ust moich, bo jeś ty kazał; otejmi ote mnie razy twoje.
3.WUJEK.1923(39:10) Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich; boś ty uczynił.
4.GDAŃSKA.1881(39:10) Zaniemiałem, i nie otworzyłem ust moich, przeto, żeś to ty uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Zamilkłem i nie otworzyłem moich ust, bo ty to sprawiłeś.
6.PS.BYCZ.1854(39:10) Umilkłem, nie otworzyłem ust-moich; boś to Ty uczynił.
7.GÖTZE.1937(39:10) Zaniemiałem i nie otwieram ust moich; bo Ty to uczyniłeś.
8.CYLKOW(39:10) Zaniemiałem i nie otwieram ust moich, boś Ty to uczynił.
9.KRUSZYŃSKI(39:10) Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, albowiem Tyś to uczynił.
10.ASZKENAZY(39:10) Wszak będę milczał, gdyż Ty to sprawiłeś.
11.SZERUDA(39:10) Zaniemiałem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś.
12.TYSIĄCL.WYD1(38:10) Zamilkłem, ust mych nie otwieram: Ty bowiem to uczyniłeś.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:10) Zamilkłem, ust mych nie otwieram, Ty bowiem działasz.
14.BRYTYJKA(39:10) Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, Bo Ty to uczyniłeś.
15.POZNAŃSKA(39:10) Milczę i nie otwieram już ust swoich, bo Twoje to działanie.
16.WARSZ.PRASKA(39:10) Przestałem mówić, ust już nie otwieram, ponieważ Ty sam tego chciałeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:10) Oniemiałem i nie otwieram moich ust, bo Ty to uczyniłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:10) Zamilkłem, nie otwieram swoich ust, Ty sprawiłeś to swoim działaniem.
19.TOR.PRZ.2023Jestem niemy i nie otwieram moich ust, bo Ty to uczyniłeś.