« Psal 40:16 Księga Psalmów 40:17 Psal 41:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:23) Ja wiem żebrak jeśm i ubogi, Gospodzin częsty jest mnie. (39:24) Pomocnik moj i zaszczytca moj ty jeś; Boże moj, nie mieszkaj.
2.PS.PUŁAWSKI(39:23) Ja wiem żebrak jeśm i ubogi, Gospodzin poczuje o mnie. (39:24) Pomocnik moj i zaszczytca moj ty jeś; Boże moj, nie mieszkaj.
3.WUJEK.1923(40:18) Ja lepak jestem żebrak ubogi: Pan stara się o mię. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój! nie omieszkiwajże.
4.GDAŃSKA.1881(40:18) Jamci wprawdzie ubogi i nędzny; aleć Pan myśli o mnie. Tyś jest pomocnikiem moim i wybawicielem moim; Boże mój! nie omieszkujże.
5.GDAŃSKA.2017Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem, mój Boże, nie zwlekaj.
6.PS.BYCZ.1854(40:18) Chociaż-ja biednym, i-ubogim, wszelako Pan zajmuje-się mną; pomocąś-mą, i-ucieczkąś-moją, Ty; o-Boże mój! nie opóźniaj-się.
7.GÖTZE.1937(40:18) Choć jestem nędzny i ubogi, Pan o mnie pamięta. Pomocą moją i zbawicielem moim jesteś Ty; Boże mój, nie zwlekaj!
8.CYLKOW(40:18) Ja zaś biedny i nędzny, Pan o mnie pomyśli, pomocą moją i zbawcą moim Ty, Panie mój nie zwlekaj.
9.KRUSZYŃSKI(40:18) Otom ja ubogi i nędzny, ale Pan myśli o mnie. Tyś pomocą moją i wybawieniem mojem! Boże mój, nie ociągaj się!
10.ASZKENAZY(40:18) Ja wszelako nieszczęśliwym jest i biedny, niechajby Pan o mnie pomyślał. Pomocą mą i mym oswobodzicielem Tyś jest, o Boże mój, obyś nie zapóźnił!
11.SZERUDA(40:18) Jam wprawdzie ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Tyś wspomożycielem moim i wybawicielem. Boże mój, nie zwlekaj!
12.TYSIĄCL.WYD1(39:18) Ja zaś nieszczęsny jestem i biedny; ale Pan o mnie się troszczy. Tyś wspomożyciel mój i wybawca; Boże mój, nie zwlekaj.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:18) Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawieniem; Boże mój, nie zwlekaj!
14.BRYTYJKA(40:18) Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj!
15.POZNAŃSKA(40:18) Ja zaś nędzny jestem i ubogi, ale Pan ma pieczę nade mną. Tyś moją ostoją i moim wybawieniem: Boże mój, nie zwlekaj!
16.WARSZ.PRASKA(40:18) Ja jestem wprawdzie poniżony i biedny, lecz Pan ma nade mną pieczę. Ty jesteś dla mnie pomocą i wybawieniem, Boże mój, przyjdź, (przyjdź) i nie zwlekaj.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:18) Zaś ja biedny i nędzny, lecz Pan o mnie pomyśli; Ty jesteś mą pomocą i moim Zbawicielem; Panie mój nie zwlekaj!
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:18) To prawda, że ja jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i moim wybawcą! Nie zwlekaj, o mój Boże!
19.TOR.PRZ.2023Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i tym, który mnie wyzwala, mój Boże, nie zwlekaj.