« Psal 40:1 Księga Psalmów 40:2 Psal 40:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:2b) i wywiodł mie jest z jeziora nędze i ze błota drożdży, (39:3) i postawił jest na opoce nogi moje, i naprawił jest chody moje,
2.PS.PUŁAWSKI(39:2b) i wywiodł mie z jeziora nędzy i z błota kwapnego, (39:3) i postawił na opoce nogi moje, i naprawił chody moje,
3.WUJEK.1923(40:3) I wywiódł mię z dołu nędzy, i z błota iłu: i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.
4.GDAŃSKA.1881(40:3) I wyciągnął miecz z dołu szumiącego i z błota lgnącego, a postawił na skale nogi moje, i utwierdził kroki moje;
5.GDAŃSKA.2017Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skale, i umocnił moje kroki.
6.PS.BYCZ.1854(40:3) Tedy-wyniósł-mię, z-dołu hałasu, z-błota lgnącego; i-postawił, na skale, nogi-me, utwiérdziwszy kroki-moje;
7.GÖTZE.1937(40:3) I wyciągnął mnie z dołu zatracenia i błotnistego trzęsawiska, i postawił nogi moje na skale, utwierdził kroki moje;
8.CYLKOW(40:3) I wydobył mnie z otchłani ogłuszającéj, z grzęzkiego bagna, i postawił na opoce nogi moje, upewnił kroki moje.
9.KRUSZYŃSKI(40:3) I wyciągnął mnie z dołu głębokiego, z błota lgnącego, a postawił na skale nogi moje, utwierdzając kroki moje.
10.ASZKENAZY(40:3) I wydźwignął mnie z szumiącego przeraźliwie dołu, z błota bagiennego i postawił nogi me na skale, utwierdził me kroki.
11.SZERUDA(40:3) I wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego; i postawił na skale nogi moje, umocnił kroki moje.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:3) Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i kroki moje umocnił.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:3) Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.
14.BRYTYJKA(40:3) Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje.
15.POZNAŃSKA(40:3) Wy dźwignął mnie z przepastnego dołu, z grząskiego bagna; postawił nogi moje na skale i umocnił moje kroki.
16.WARSZ.PRASKA(40:3) I wydobył mnie z samego dna zagłady i z bagna, postawił moje stopy na skale i prosto iść pozwolił.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:3) Wydobył mnie z ogłuszającej otchłani, z grząskiego bagna, i postawił moje nogi na skale oraz upewnił moje kroki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:3) Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, Wyprowadził z grząskiego błota I postawił moje nogi na skale, Zagwarantował mi pewny krok.
19.TOR.PRZ.2023I sprawił, że wyszedłem z dołu zagłady i z błota bagiennego; sprawił, że postawiłem moje stopy na skale i wzmocnił moje kroki.