« Psal 41:13 Księga Psalmów 42:1 Psal 42:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:1) Jakoż żąda jeleń ku studniam wod, tako żąda dusza moja k tobie, Boże.
2.PS.PUŁAWSKI(41:1) Jakoż żąda jeleń do studzien wod, tako żąda dusza moja k tobie, Boże.
3.WUJEK.1923(42:1) Na koniec, wyrozumienie synom Kore. (42:2) Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do ciebie, Boże.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń ćwicząca. (42:2) Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże!
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm pouczający dla synów Korego. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.
6.PS.BYCZ.1854(42:1) Naczelnikowi-muzyki dany da grania, Spiéw dzieci Koracha. (42:2) Jak-jeleń pała-żądzą do strumieni wód, tak dusza-moja utęskiwa do-Ciebie, o Boże!
7.GÖTZE.1937(42:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Pouczenie. Synów Koracha. (42:2) Jako jeleń, który łaknie do strumieni wód, tak dusza moja łaknie do Ciebie, o Boże!
8.CYLKOW(42:1) Przewodnikowi chóru, dumanie synów Koracha. (42:2) Jak łania tęskni do źródeł wód, tak dusza moja tęskni do Ciebie Panie.
9.KRUSZYŃSKI(42:1) Przełożonemu chóru. Ku wyrozumieniu. Synów Korego. (42:2) Jako jeleń podąża do źródeł wody, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
10.ASZKENAZY (42:1) Dyrygentowi. - Korachidów ku wy rozumieniu (śpiew). (42:2) Jako łania łaknie nad wód łożyskami, tako dusza ma łaknie Ciebie, o Boże!
11.SZERUDA(42:1) Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca Korachitów. (42:2) Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, o Boże!
12.TYSIĄCL.WYD1(41:1) Kierownikowi chóru. Maskil. Synów Koracha. (41:2) Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
13.TYSIĄCL.WYD5(42:1) Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha. (42:2) Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
14.BRYTYJKA(42:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. (42:2) Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!
15.POZNAŃSKA(42:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: pieśń pouczająca Korachitów. (42:2) Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże!
16.WARSZ.PRASKA(42:1) Dla kierującego chórem. Pieśń Synom Koracha – ku pouczeniu. (42:2) Jak jeleń pragnie wody ze źródła, tak dusza moja rwie się do Ciebie, mój Boże!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:1) Przewodnikowi chóru, dumanie synów Koracha. (42:2) Jak łania tęskni do źródeł wód, tak do Ciebie tęskni moja dusza, Boże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:1) Dla prowadzącego chór. Pieśń pouczająca. Synów Koracha. (42:2) Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, Moja dusza garnie się do Ciebie, Boże!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże.