« Psal 42:5 Księga Psalmów 42:6 Psal 42:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:7b) i Bog moj. (41:8) Ku mnie samemu dusza moja smęciła sie jest, przetoż pomnieć będę ciebie z ziemie jordańskiej i od He❬r❭mona, malutkiej gory.
2.PS.PUŁAWSKI(41:7b) i Bog moj. (41:8) Ku mnie samemu dusza moja smęciła sie jest, przetoż pomnieć będę ciebie z ziemie jordań❬s❭kie i od Hermona, małej gory.
3.WUJEK.1923(42:7) I Bóg mój. We mnie samym zatrwożyła się dusza moja: przeto będę na cię pamiętał z ziemie Jordanu i Hermonim, od góry maluczkiéj.
4.GDAŃSKA.1881(42:7) Boże mój! dusza moja tęskni sobie we mnie; przetoż na cię wspominam w ziemi Jordańskiej i Hermońskiej, na górze Mizar.
5.GDAŃSKA.2017Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam cię z ziemi Jordanu i Hermonu, z góry Misar.
6.PS.BYCZ.1854(42:7) O-Boże mój! we-mnie, dusza-moja, upokorzona; dla-tego pamiętam-Cię, od-krainy Jordanu, i-Hermonimu, od-góry Mitsar.
7.GÖTZE.1937(42:7) Dusza moja smuci się we mnie; dlatego wspominam Ciebie z ziemi jordańskiej i szczytów Hermonu, z góry Mizar.
8.CYLKOW(42:7) Panie mój, we mnie dusza moja zgnębiona, gdy wspominam Cię na ziemi Jordanu i Chermonu, na górze Micar.
9.KRUSZYŃSKI(42:7) Boże mój! Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam na Cię z ziemi Jordanu i Hermonu - z góry Mic’ar.
10.ASZKENAZY(42:7) Boże mój, dusza ma nademną się poniża, przetoż Ciebie będę wspominał ze spadzistej krainy Jordanu, a szczytów Hermonu z góry niewielkiej.
11.SZERUDA(42:7) Dusza moja smuci się we mnie, gdy wspominam Ciebie z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, na górze Misar.
12.TYSIĄCL.WYD1(41:7) i mojego Boga. A we mnie samym dusza przygnębiona, przeto wspominam Cię w ziemi Jordanu i Hermonu, na górze Misar.
13.TYSIĄCL.WYD5(42:7) i mojego Boga. A we mnie samym dusza jest zgnębiona, przeto na pamięć Cię przywołuję z kraju Jordanu i Hermonu, z góry Misar.
14.BRYTYJKA(42:7) Dusza moja smuci się we mnie, Dlatego wspominam cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, Z gór Misar.
15.POZNAŃSKA(42:7) Zgnębiona jest we mnie dusza moja, dlatego ślę ku Tobie wspomnienia z krainy nadjordańskiej, spod Chermonu, z góry Micar.
16.WARSZ.PRASKA(42:7) O Boże mój, ogarnia mnie smutek, ilekroć wspominam Ciebie tu na ziemi Jordanu i Hermonu i na górze Misar.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:7) Panie mój, zgnębiona jest we mnie moja dusza, kiedy Ciebie wspominam na ziemi Jardenu i Chermonu oraz na górze Micar.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:7) Moja dusza omdlewa we mnie, Dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, Ze szczytów Hermonu, z góry Misar.
19.TOR.PRZ.2023Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu i szczytu Hermonu, z góry Misar.