« Psal 42:7 Księga Psalmów 42:8 Psal 42:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:11) We dnie kazał Gospodzin miłosierdzie swoje, a w nocy pienie jego. (41:12a) U ciebie modlitwa Bogu żywota mego.
2.PS.PUŁAWSKI(41:11) We dnie kazał Gospodzin miłosierdzie swoje a w nocy pienie jego. (41:12a) U mnie modlitwa Bogu żywota mego.
3.WUJEK.1923(42:9) We dnie Pan rozkazał miłosierdzie swoje: a w nocy pieśń jego: przy mnie modlitwa Bogu żywota mego.
4.GDAŃSKA.1881(42:9) Wszakże we dnie udzieli mi Pan miłosierdzia swego, a w nocy piosnka jego będzie ze mną, i modlitwa do Boga żywota mego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz we dnie PAN udzieli mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie jego pieśń i moja modlitwa do Boga mego życia.
6.PS.BYCZ.1854(42:9) Za-dnia, przyrzekł Pan łaskę-swoję; a,-w-nocy, pieśń-Jego, ze-mną, modlitwa, do-Boga życia-mojego.
7.GÖTZE.1937(42:9) We dnie okaże mi Pan łaskę Swoją, a w nocy będzie ze mną pieśń Jego, modlitwa do Boga życia mego.
8.CYLKOW(42:9) Dniem zsyłał Bóg łaskę Swą, a nocą pieśń Jego przy mnie, modlitwa do Pana życia mojego.
9.KRUSZYŃSKI(42:9) W dzień udzieli Pan miłosierdzia swego, a w nocy Jego pieśń ze mną - modlitwa do Boga żywota mego.
10.ASZKENAZY(42:9) Niechajby za dnia przykazał mi Jehowa łaskę Swą ą byłabyż w nocy pieśń Jego ze mną, modlitwa do wszechpotęgi mojego żywota!
11.SZERUDA(42:9) W dzień wołam: Niech ześle Pan łaskę swoją! I w nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego.
12.TYSIĄCL.WYD1(41:9) Niech Pan udzieli mi swej łaski we dnie, a w nocy będę Mu śpiewał — sławił Boga mego życia.
13.TYSIĄCL.WYD5(42:9) Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam, sławię Boga mego życia.
14.BRYTYJKA(42:9) Za dnia wyznacza Pan łąskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego.
15.POZNAŃSKA(42:9) Niech Jahwe raczy udzielić swej łaski we dnie, a w nocy śpiewać Mu będę pieśń sławiącą Boga mego życia.
16.WARSZ.PRASKA(42:9) Ale Pan okazywał mi za dnia swoją dobroć, a nocą był przy mnie w swojej pieśni, którą zanosiłem do Boga, Pana mego życia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:9) Jednak za dnia WIEKUISTY zsyłał Swoją łaskę, zaś w nocy jest przy mnie Jego pieśń, modlitwa do Pana mego życia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:9) PAN za dnia okazuje swą łaskę, W nocy nucę Mu pieśń I modlę się do Boga mego życia.
19.TOR.PRZ.2023Lecz za dnia Jhwh wyznacza swoje miłosierdzie, a w nocy będzie we mnie Jego pieśń, modlitwa moja do Boga mojego życia.